O reviji HRM

 

VAŠA KONKURENČNA PREDNOST SO LJUDJE, VAŠI ZAPOSLENI – in tega se zaveda že več kot 1000 slovenskih podjetij, organizacij ter posameznikov, ki revijo redno prebirajo.

 


 

BOGATA IN VSELEJ AKTUALNA VSEBINA
Revija HRM je strokovna revija za vodenje in razvoj ljudi pri delu, seznanja z novostmi in aktualnimi tematikami, trendi in razvojem na področja vodenja, upravljanja in razvoja ljudi, prav tako pa v reviji predstavljamo tudi domače in tuje primere  dobre prakse. Prispevke pripravljajo priznani tuji in domači strokovnjaki.

 

REVIJA HRM JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...
... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi. Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene. K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati nadpovprečne rezultate.

 

IZHAJANJE REVIJE
Revija izhaja 6x letno in je delno povezana tudi z aktualno tematiko izobraževanj v tistem času v Sloveniji.

Datumi izidov v letu 2016:

10. februar
14. april
9. junij
27. september

20. oktober
23. november

 

 

POJASNILO - REVIJA HRM & BEEP!

Revija HRM je novembra 2015 dobila novo, sodobno podobo in nov uredniški pristop. S spremembo imena revije iz HRM v BEEP! smo ob prenovi želeli te spremembe še posebej poudariti. Z aprilom blagovna znamka BEEP! odhaja na svojo pot. Zaradi izstopa družbe HRM, d.o.o. kot družbenika iz podjetja Planet GV, d.o.o., se koncept in blagovna znamka BEEP! selita na HRM d.o.o., kjer se bo ta blagovna znamka razvijala tudi v prihodnje.
Revija HRM ostaja v svojem vsebinskem bistvu in pristopu enaka, kot ste jo brali zadnji dve številki. Še naprej se bo osredotočala na dobre prakse na področju razvoja ljudi pri delu in voditeljstva, ki omogočajo organizacijam razvoj in rast. Posredovala vam bo mnenjske vpoglede strokovnjakov, spremljala dogajanje in razvoj HR in voditeljske stroke ter trendov tako pri nas kot v tujini. V osveženi logotip revije HR&M smo dodali znak "&" in s tem poudarili pomembnost povezovanja strok voditeljstva, razvoja ljudi in posla.
Naročniške ugodnosti za vas kot naročnike seveda ostajajo nespremenjene. Najdete jih na naši spletni strani www.planetgv.si. V prihodnosti jih bo še več. Vabljeni, da jih izkoristite.
Najlepša hvala, da ste z nami.

 

KOLOFON

 

Izdajatelj

Planet GV, poslovno izobraževanje, d.o.o.

Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Tel: 01/30 94 444 Faks: 01/30 94 445
e-posta: info@hrm-revija.si

spletna stran: www.hrm-revija.si

Odgovorna urednica

Saša Mrak, sasa.mrak@planetgv.si

Uredniški odbor

Saša Mrak, Tamara Valenčič

Oglasi in naročnine

tel. 01/30 94 441
e-pošta: polona.kostomaj@planetgv.si

Oblikovanje

Samo Bogovčič

Naklada

med 600 in 1000

Tisk

Tiskarna DTP

Kje revijo naročiti?

Pisna naročila na revijo nam lahko pošljete po faksu: 01 30 94 445, po e-pošti na naslov

info@hrm-revija.si

 

Znanstveni in strokovni prispevki v reviji HRM so vneseni v vzajemno bibliografsko bazo COBISS!