Kadrovska konkurenčnost v času digitalizacije

Mag. Viviana Žorž,
Vodja marketinga in odnosov z javnostmi, Adecco


Bliskovit razvoj, ki ga spremljamo na področju tehnologije in digitalizacije, močno spreminja trg dela in tudi spretnosti, sposobnosti in pridobivanje teh spretnosti, ki jih potrebujejo zaposleni in podjetja za uspešno delo. Da lahko podjetje izkoristi priložnosti, ki jih ponuja tehnologija, pa mora ta razvoj povezati z razvojem veščin zaposlenih. Zato je eno od ključnih področij sprejemanje odločitev o strateškem razvoju za spodbujanje konkurenčnosti talentov.Kako lahko zagotovite, da bo vaše podjetje tudi v prihodnosti privabljalo najboljše kadre, ki bodo razvijali prava znanja in veščine za digitalno dobo?


Tehnologija avtomatizira številna delovna mesta, transformira in spodbuja mobilnost talentov, vpliva pa tudi na vzpostavitev novih poslovnih modelov in inovativnih načinov sodelovanja. V teh okoliščinah ambiciozni kadri niso vezani na meje, ki jih postavlja lokalni trg dela. Svoje ambicije lahko uresničujejo zunaj meja in za razvoj svoje kariere najdejo najbolj podjetniško usmerjena okolja. Tako podjetja tekmujejo za najboljše kadre, ne samo s podjetji v svoji okolici, temveč sodelujejo v globalni tekmi za talente.


V trenutni situaciji na trgu dela lahko pogoje postavljajo iskalci zaposlitve, delodajalci pa jih morajo privabiti – ne samo na ravni podjetij, temveč tudi na ravni države. V novem delovnem okolju so tehnološko znanje, spretnosti ljudi, prilagodljivost in sodelovanje ključ do uspeha. Horizontalne mreže kot nove organizacijske usmeritve nadomeščajo hierarhično organizirana podjetja. Vlade in poslovni igralci morajo sodelovati, graditi izobraževalne sisteme in politike trga dela, ki so primerni za uporabo v spremenjenih okoliščinah na trgu dela.


Adecco je v sodelovanju z INSEAD, vodilno poslovno izobraževalno ustanovo na svetu, in Capital Leadership Institute of Singapore (HCLI) objavil rezultate letne raziskave Globalni indeks konkurenčnosti talentov (GTCI) 2017, ki meri, kako države ustvarjajo, privabljajo in zadržujejo talente, ter zagotavlja vir za odločanje o strateškem razvoju za spodbujanje konkurenčnosti talentov. Raziskava razvršča 118 držav, med njimi tudi Slovenijo, ponuja priporočila za strateški razvoj talentov in priporočila za kandidate, podjetja in države.


Slovenija v prvi tretjini držav po GTCI
Slovenija se je v ocenjevanju 118 držav, zajetih v raziskavi GTCI, uvrstila na 27. mesto, v stebru poklicnih in tehničnih veščin pa se uvršča še nekoliko višje, med prvih petnajst držav. Rezultati še kažejo, da naša država le stežka privablja talente iz tujine in ima težave pri ustvarjanju spodbudnega okolja, prav tako pa ji ne uspe talentov zadržati.


Globalni indeks konkurenčnosti talentov 2017: 10 najbolje uvrščenih držav

1 Švica 6 Avstralija
2 Singapur 7 Luksemburg
3 Velika Britanija 8 Danska
4 ZDA 9 Finska
5 Švedska 10 Norveška


Veščine prihodnosti
Tehnologija ustvarja priložnosti in nova delovna mesta, vendar moramo, da bi izkoristili te priložnosti in zapolnili delovna mesta, vlagati v kombinacijo tehničnih veščin, sposobnosti medosebnega komuniciranja ter projektnega dela in vodenja.
V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.