Own it!*

Matej Golob,
Partner v podjetju CorpoHub


V času t.i. delitvene ekonomije (angl. sharing economy), ko bo tradicionalno lastnino (angl. owning) vedno bolj pogosto nadomeščala deljena uporaba, se mi zdi, da bo pojem »imeti v lasti« (angl. owning it) dobil drugačen pomen, in hkrati – po mojem mnenju – večjo pomembnost. Novejši načini organiziranja in vodenja, od transparentnega gruča (angl. scrum) do idealistične holakracije, v ospredje postavljajo skupinsko odločanje, ki pa mora vseeno imeti jasno določeno odgovornost.Prevzem odgovornosti je poteza in odločitev, ki jo naredi posameznik sam, včasih samoiniciativno, včasih je to reakcija na izraženo nezadovoljeno potrebo v skupini. Včasih je dovolj le rahel namig, včasih mora biti že boleče. V zadnjem času v diskusijah in na delavnicah pogosto predlagam, da naj se določi nekoga, ki bo prevzel konkreten predlog ali idejo, jo »own-al«. Ne zato, ker mu bo to nekdo določil ali ker bo popustil pritisku skupine, pač pa zato, ker bo skozi pogovor sam prišel do zaključka, da je to pomembno ali celo bistveno: za ekipo, katere del je, in zanj osebno. To je zame lastništvo, posedovanje (angl. ownership), to je zame vodenje (angl. leadership). Sliši se enostavno, in ko v sebi sprejmeš odločitev (kar ni vedno enostavno in lahko), da boš nekaj prevzel, »own-al«, potem je od tam naprej tudi res enostavno. Veliko bolj jasno veš, čemu boš rekel DA in dal prioriteto ter čemu boš rekel NE in prihranil energijo in ostale vire. Prepričan sem, da ima to obliko vodenja oz. »own-anja« vsak že v sebi, in ko gre za ozke zasebne interese, se hitro vključi sama od sebe in je takoj razvidna. Težava nastane, ko je potrebno usklajevati različne interese in rezultat ni takoj jasen ali logičen.


*Prevzemi odgovornost!
V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.