Končajmo dvojno diskriminacijo starejših zaposlenih žensk

dr. Christa Sedlatschek,
izvršna direktorica, EU-OSHA


V Evropi se delovna sila stara in lahko pričakujemo, da bomo vsi delali dlje. Obenem se povečuje stopnja zaposlenosti žensk. Toda starejše ženske se lahko soočajo z »dvojno diskriminacijo« na delovnem mestu – ne samo zaradi starosti, temveč tudi zaradi spola. Ta pojav je trebareševati tako na delovnem mestu kot na družbeni ravni.Daljše delovno življenje lahko pomeni daljšo izpostavljenost različnim tveganjem pri delu. Vendar obstajajo tudi dokazi, da je ohranjanje delovne aktivnosti dobro za naše telesno in duševno počutje, če so seveda izpolnjeni ustrezni delovni pogoji. Za to je potrebno dobro upravljanje varnosti in zdravja pri delu. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) zadnji dve leti vodi kampanjo »Zdravo delovno okolje za vse starosti« za spodbujanje trajnostnega delovnega življenja.1
Dobro upravljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu prepoznava vrednost sposobnosti in izkušenj starejših delavcev ter jih s prilagoditvami in fleksibilnimi delovnimi vzorci spodbuja pri ohranjanju delov ne aktivnosti. Revizija Nacionalne zdravstvene službe Združenega kraljestva je ugotovila, da so lahko v dobrih delovnih pogojih starejši delavci enako produktivni kot njihovi mlajši sodelavci. Spodbujanje trajnostnih delovnih življenj pri starejših zaposlenih, predvsem pri ženskah, ohranja raznolikost in prinaša koristi vsem – starejšim zaposlenim, njihovim mlajšim sodelavcem, delodajalcem in gospodarstvu države.
Pomembni poročili agencije EU-OSHA sta identificirali nova tveganja za varnost in zdravje žensk pri delu, 2 posledice teh tveganj za upravljanje varnosti in zdravja pri delu ter dobre prakse njihove odprave.3 Tu so opisane glavne ugotovitve, ki bodo pomembne pri usmerjanju politike in prihodnjih raziskav.


V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.