HR boti* so tu
(*bot je skrajšano robot, v računalništvu programski robot)


David Learmond,
glavni odgovorni sodelavec za industrijo na ECS (Institute for Manufacturing) na Univerzi Cambridge, višji svetovalec organizacije The Conference Board in nekdanji višji podpredsednik HR-ja v podjetju Unilever PLC


Spoznajte Jane. Po mnenju njenega ustvarjalca, Bobbyja Mukherjeea, podjetnika iz Silicijeve doline in direktorja podjetja Loka Inc., je Jane »prvi 'chat bot' umetne inteligence na svetu«.i Jane lahko celo hitreje kot kdajkoli prej zagotovi zaposlenim pravočasne odgovore na njihova HR vprašanja in komunicira z ljudmi preko mobilnih naprav.Inteligentni del je ta, da se z vsakim odgovorom na poizvedbo nauči malo več, postaja hitrejša in bolj izpopolnjena. Ko Jane nima odgovora, poizvedbo prepusti človeku – strokovnjaku in izboljša svoje algoritme za zagotavljanje boljše storitve prihodnjič. Sčasoma ima prva vrsta HR timov manj poizvedb, potrebnih odgovorov.

Jane zagotavlja tudi analizo poizvedb, ki jih prejme, in lahko z uporabo analitike v realnem času opozori management na problematične vroče točke. Mukherjee je prepričan, da bo Jane HR timom omogočila, da spremenijo komunikacijo znotraj organizacije in povečajo zavzetost zaposlenih. Utrinek iz prihodnosti? Ne, Jane je že na voljo! Za brezplačni demo se obrnite na podjetje Loka.II

Jane pa ni sama. IBM razvija svoj kognitivni sistem, imenovan Watson, aplikacije za pridobivanje talentov. Watson bo določil prioritete za zapolnjevanje delovnih mest na podlagi dejavnikov, kot so pomembnosti iz zgodovine in trenutna dinamika na trgu. Watson bo lahko tudi pregledal kandidate in jih razvrstil glede na rezultat ujemanja med osebo in delovnim mestom. Delovno nalogo bo zaključil z analizo atraktivnosti podjetja in izpostavil načine za izboljšanje njegove podobe na trgu. Watson je kognitivna tehnologija, ki lahko misli kot človek. Po mnenju IBM-ja Watson lahko »preskrbi osebna priporočila z razumevanjem uporabnikove osebnosti, barve glasu in čustev«.III Seveda se lahko ista načela in tehnologije uporabijo za spremljanje uspešnosti sedanjih zaposlenih ter vrednotenje njihovih ustreznosti za razvoj, potencialov in primernosti za prihodnje naloge.

ADP prav tako ustvarja bote, ki avtomatizirajo HR naloge. Roberto Masiero, podpredsednik ADP Innovation Labs, pravi, da bodo boti spremenili potek dela v poslovni programski opremi – od zastrašujočega »pull mode«, pri katerem za pridobivanje podatkov kopljejo po svojih HR aplikacijah, k »push mode«, ki priskrbi relevantne informacije ob pravem času.IV


Matlda je robot, posebej zasnovan za to, da opravi pogovore bodočih kandidatov za prodajo in storitve za stranke in odpravi nezavedno pristranskost. Ustvarjalec Matlde, Rajiv Khosla z Univerze La Trobe v Melbournu, pravi: »Gre za neobsojajoče, nenevarno in neinvazivno sredstvo za vključevanje ljudi v neovirano interakcijo«”V Bistvo je v tem, da bi lahko umetna inteligenca pomagala odpraviti že obstoječe predsodke v procesih zaposlovanja. Vendar vsi niso prepričani, da je to mogoče. Laurel Riek, izredni profesor računalništva in inženiringa na Univerzi California v San Diegu, pravi, da nevtralni algoritem ne obstaja: »Če sistem uporablja nek metrični sistem za sprejemanje odločitev pri zaposlovanju, kdo je naredil to metriko, na katerih podatkih temelji in kako se jo uporablja?«VI


Microsoft je leta 2016 preizkusil Tay, 'chat bot' AI (umetne inteligence, angl. Artificial Intelligence) na Twitterju. Na žalost je bilo treba Tay v roku 24 ur zapreti zaradi zelo žaljivih in rasističnih komentarjev. Kot kaže, je bil Tay, ki je bil zasnovan z napravo, sposobno učenja, zlorabljen za vpeljavo žaljivega in rasističnega jezika.VII Pa pojdimo nazaj na risalno desko.

Presenetljivo je, da je ideja o razmišljajočem računalniku prisotna dalj časa, kot si mislimo. Že leta 1950 se je Alan Turing, britanski matematik, vprašal: »Ali lahko stroj razmišlja?«VIII Turing je bil v to prepričan, a se je vprašal tudi: »Če bi računalnik lahko razmišljal, kako bi mi to vedeli?« Njegova teza je bila, da bi lahko trdili, da računalnik razmišlja, če se njegovi odzivi ne bi razlikovali od človekovih. Hugh Lobener je leta 1990 ustanovil letno nagrado za računalnik, ki bi bil najbolj podoben človeku (‘the most human like computer’), določen po Turingovem testu. Vsako leto se zavzeti kandidati borijo za ta naziv. Doslej še ni bilo zmagovalca za najvišje priznanje, Lobenerjevo zlato medaljo.IX


Obstajajo napovedi, da se nam v letu 2017 obeta eksplozija aplikacij v širokem obsegu disciplin, ki uporabljajo naravno jezikovno obdelavo, ki jo omogočajo medsebojno povezani preboji na področju umetne inteligence, podatkovna analitika, strojno učenje, računalništvo v oblaku in široka dostopnost med seboj povezanih osebnih komunikacijskih naprav, kot so pametni telefoni, pametni zvočniki, tablice in internetno povezani avtomobili. Revija Fortune napoveduje, da bo leto 2017 leto umetne inteligence.X To mnenje je podal Gideon Lewis-Kraus v nedavnem članku v New York Timesu in napoveduje, da je Google pripravljen narediti pomemben preboj v strojni učni sposobnosti in njeni uporabi.XI


Boti so že tukaj, postajajo vse pametnejši, bolj človeški, hitro se bodo množili in za vedno spremenili naše življenje. V HR stroki bodo boti preuredili delovanje HR oddelkov in spremenili odnose med njimi in zaposlenimi v organizacijah.


Torej, smo pripravljeni?

Skoraj zagotovo ne. Z nekaterimi opaznimi izjemami se HR stroka le počasi odziva na digitalno rast in ne prepoznava obsega revolucije, ki se napoveduje v delovanju HR-ja s širšimi posledicami na področje dela. Vendar pa obstajajo dokazi, da HR morda spreminja smer. Deloitte je bil v raziskavi Global Human Capital Trends 2015 zelo kritičen do funkcije HR-ja; navaja, da HR potrebuje »ekstremno preobrazbo« in da se je pristop HR-ja do podatkovne analitike »zataknil v nevtralnem položaju«.XII V raziskavi za leto 2016 pa je Deloitte poročal o napredku v prekvalifikaciji HR-ja in razvoju digitalnih aplikacij – zlasti v tistih sektorjih, ki so v ospredju glede digitalnih izzivov, kot so potrošniški izdelki, finančne storitve in strokovne službe.XIII


Največji izziv in največja priložnost za HR?

HR se verjetno sooča z največjim izzivom doslej. Ne le, da se mora ponovno odkriti in prilagoditi vsak HR proces digitalni prihodnosti, pospešiti mora tudi zagotavljanje strateških smernic za poslovanje in za delovno silo kot celoto. Morda je največja napaka v tem, da novo digitalno realnost dojemamo predvsem kot nove tehnologije, ki jih je najbolje prepustiti navdušencem. Tehnologija je le majhen del nove digitalne revolucije. Članek MIT Sloana ugotavlja, da »ključ do uspešnega digitalnega preoblikovanja ni toliko povezan z vprašanjem tehnologije kot z vprašanjem strategije, kulture in razvoja talentov«.XIV Študija Genpact / Harvard Business Review gre še dlje in ugotavlja, da »podjetja na čelu digitalne družbe dosegajo svoje rezultate z veliko boljšim pristopom k vprašanjem kulture v podjetju kot druge organizacije«.XV


Lahko bi razpravljali o tem, da je strokovno znanje za upravljanje procesa transformacije tudi predpogoj za uspešno digitalno preobrazbo. Konec koncev upravljanje sprememb ne bo preseglo le-te. Kdo bi torej lahko postal boljši arhitekt digitalne transformacije kot HR?

Kot so dejali na Svetovnem gospodarskem forumu 2016: »Čas je, da postane bodisi del zgodbe bodisi le še ena opomba v zgodovini motenj.«XVI
Viri in literatura

I http://venturebeat.com/2016/09/12/3-ways-a-chatbot-helps-hr-teams-communicate/

II http://www.loka.com/jane/

III https://www.ibm.com/watson/

IV http://www.wsj.com/articles/companies-rally-to-build-chatbots-for-messaging-services-1478192346

V http://www.latrobe.edu.au/reccsi/research/human-resource-management

VI https://www.theguardian.com/careers/2016/dec/14/soon-robots-could-be-taking-your-job-interview

VII http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/03/24/microsofts-teen-girl-ai-turns-into-a-hitler-loving-sex-robot-wit/

VIII https://www.csee.umbc.edu/courses/471/papers/turing.pdf

IX http://www.loebner.net/Prizef/loebner-prize.html

X http://fortune.com/2016/12/30/the-year-of-artificial-intelligence/

XI http://www.nytimes.com/2016/12/14/magazine/the-great-ai-awakening.html?_r=1

XII https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/human-capital/hc-trends-2015.pdf

XIII https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/HumanCapital/gx-dup-global-human-capital-trends-2016.pdf

XIV http://ilp.mit.edu/media/news_articles/smr/2015/56415.pdf

XV http://www.genpact.com/docs/default-source/pdf/hbr-what-is-holding-back-the-digital-revolution.pdf?aliId=8910509

XVI http://reports.weforum.org/digital-transformation-of-industries/wp-content/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/digital-enterprise-narrative-final-january-2016.pdfREVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.