Uvodnik

Uspeh organizacije je odvisen predvsem od zaposlenih in njihovega doseganja ter preseganja pričakovanih ciljev. Zato je ključna naloga vsake organizacije privabljanje in aktiviranje pravih odelavcev ter njihovo povezovanje, usklajevanje in seveda ohranjanje.

Prav ohranjanje zaposlenih je osrednja tema aktualne številke revije HR&M. Teme se bomo dotaknili z različnih zornih kotov, od konceptov zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih, do vloge mentoriranja, zdravega delovnega okolja, pomena sistemov nagrajevanja pri ohranjanju zaposlenih,vpliva avtentičnega vodenja na dobro počutje zaposlenih do prepoznavanja in razvijanja kompetenc. Doseganje optimalne kadrovske zasedbe je stalna naloga vodij in HR. Nanjo aktivno vplivajo številni notranji in zunanji dejavniki, med njimi tudi stalno nihanje števila zaposlenih oziroma fluktuacija, stalna spremljevalka vseh naših aktivnosti na področju ohranjanja zaposlenih, ki jo poznamo v več oblikah: prostovoljna in neprostovoljna, pozitivna in negativna, sprejemljiva in nesprejemljiva. O prostovoljni fluktuaciji govorimo takrat, ko da zaposleni družbi odpoved pogodbe o zaposlitvi, o neprostovoljni pa, ko je odpoved delavcu dana s strani družbe.
V vsaki organizaciji so, vsaj v določenem obdobju, zaposleni posamezniki, ki iz različnih vzrokov ne dosegajo želenih rezultatov. Med vzroki je lahko nemotiviranost za doseganje ciljev, lahko pa tudi nekompetentnost. S pozitivno fluktuacijo opredelimo odhode tistih zaposlenih, katerih delo je nepotrebno, njihove kompetence ne ustrezajo zahtevam delovnega mesta ali se ne želijo poistovetiti z vrednotami in cilji organizacije. Z negativno fluktuacijo opredelimo odhode zaposlenih, ki so koristni za njeno poslovanje in razvoj. O konkretnih primerih negativne fluktuacije vodje neradi govorimo. Včasih namreč težko priznamo, da smo proti naši volji izgubili zaposlenega. Vodje tak odhod lahko jemljemo tudi kot osebni poraz, še posebej če nas je zapustil zaposleni, v katerega smo veliko vlagali in imeli posledično z njim velike načrte. Prepoznavanje negativne fluktutacije je za HR pomembno, saj lahko opozarja tudi na neustrezno vodenje. Največji dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo zaposlenega, je namreč prav njegov neposredni vodja. Zato so odhodi zaposlenih, ki jih obravnavamo v okviru negativne fluktuacije, lahko posledica nezadovoljstva z njegovim načinom vodenja.

Več
IZ VSEBINE:

Iz vsebine – odprti članki:

Ohranjanje zaposlenih
Peter Ribarič, odgovorni urednik
Vse se začne z vabilom na razgovor
Špela Bernhard, Kadrovska managerka, Lek, d. d., Biofarmacevtika Mengeš
Od merjenja zadovoljstva, preko kulture in zavzetosti do organizacijske energije
Dr. Danijela Brečko, Sofos – Inštitut za izobraževalni management (direktorica); Nikolaj Mejaš, O. K. Consulting
Kakšno je zdravo delovno okolje?
Mag. Primož Feguš, odvetnik v odvetniški pisarni Marjan Feguš iz Celja, specialist za področje gospodarskega prava
Zakaj bo ohranjanje kadrov največji izziv podjetij v letu 2018?
Gregor Rajšp, predsednik upravnega odbora Slovenske kadrovske zveze in direktor menedžmenta človeških virov in organizacije v Mercator, d. d.
Dobra klima v podjetju je najboljši zaviralec fluktuacije – drobni nasveti izpod peresa start-up podjetnika
Marko Rant, direktor in soustanovitelj start-up podjetja Borza terjatev
Zavedamo se, da obstaja tekma za talente
Uredniški odbor HRM revije,Iz vsebine – povzetki:

“Should I Stay Should I Go”
mag. Jelica Lazarević Lajovic, Kadrovska menedžerka leta 2017, direktorica sektorja Kadri&Pravo v Iskratel
Vpliv psihološke pogodbe na pripadnost in ohranjanje zaposlenih
dr. Renata Mihalič, Mihalič in partner, d. n. o., avtorica poslovnih priročnikov o vodenju zaposlenih
Kaj motivira in zadržuje zaposlene v vaši organizaciji?
mag. Saša Fajmut, Amrop, presoja in razvoj vodstvenih kompetenc
Avtentično vodenje in dobro počutje na delovnem mestu
Iztok Podbornik, mag. posl. ved., skrbnik ključnih kupcev Autocommerce
Onboarding - ključna sta spremljanje in povratna informacija
Urška Stanovnik, Chief Happiness Officer v Optiwebu
Mentor in mentorski proces
dr. Danijela Brečko, Sofos – Inštitut za izobraževalni management (direktorica)
Zakaj hočem zamenjati zaposlitev?
Uredniški odbor revije HR&M,
Zakaj bi imeli direktorja za srečo?
Franci Čeč, Zakaj bi imeli direktorja za srečo?
Zadovoljstvo ni dovolj za uspeh
mag. Alenka Brod, univ. dipl. soc., direktorica Racio razvoj HR&M consulting, d. o. o.
Zakaj v prihodnosti ne bo uspešnega podjetja brez dobrega korporativnega wellness programa?
Blaž Jurečič, Performance coach, osebni trener
Oblikovanje novodobnih vodij
Katarina Petronijevič, Strateški partner za kadre, Danfoss District Energy
Vodenje skozi odlike
Larisa Grizilo, sr. direktorica za kadre in korporativno komuniciranje v podjetju A1 Slovenija in Vip mobile Srbija
Kontrola je dobra, zaupanje je še boljše
Marko Podgornik, direktor podjetja Mikro+Polo, d. o. o.

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE

Mesečno vas seznanjamo z aktualnimi dogodki in trendi na področju vodenja in HRM-ja.

Zaupajte nam vaš elektronski naslov in se prijavite s pomočjo spodnjega
obrazca. Vsa polja so obvezna.
Obljubljamo, da boste novičnik prejeli le 1x mesečno in vam z njim ne
bomo obremenjevali e-poštnega predala.