Kontrola je dobra, zaupanje je še boljše

Marko Podgornik,
direktor podjetja Mikro+Polo, d. o. o.


Mirjana Mladič,

strokovna sodelavka za razvoj kadrov, svetovalka, predavateljica, NLP praktik


Zaposleni so največji kapital in najpomembnejša konkurenčna prednost podjetja. Prednosti, ki jih ima podjetje zaradi strokovnega znanja in kompetenc zaposlenih, lahko konkurenca izniči le na dolgi rok. Zaposleni so najbolj zavzeti, najbolje udejanjajo svoje znanje in kompetence v kulturi zaupanja, prevzemanja odgovornosti in možnosti sprejemanja avtonomnih odločitev.Največji izziv za podjetja je vprašanje, kako pridobiti in vključiti zaposlene, da se bodo ti zavedali svoje vloge v podjetju. Danes več kot 70 odstotkov vseh zaposlenih dela v storitvenih organizacijah, rezultati njihovega dela pa so odvisni predvsem od njihovih znanj, sposobnosti, veščin, empatije in ustvarjalnosti1.


»Organizacije potrebujejo zadovoljne zaposlene, saj ti prispevajo k boljšim poslovnim rezultatom in h kreiranju ugodne klime ter kulture v organizaciji, kar pripomore k vzdrževanju boljšega psihičnega počutja. Spodbujanje zadovoljstva zaposlenih je tudi pomemben dejavnik zadržanja zaposlenih v organizaciji. To je bistvenega pomena, saj organizacije vlagajo znatna sredstva v izobraževanje, razvoj, materialne in nematerialne odškodnine, ko zaposleni zapustijo organizacijo in vsi stroški, povezani z odhodom posameznika iz organizacije lahko bistveno presegajo vrednost njegove letne plače1


Izhodišče za usmeritve, kako naj v podjetju delujemo in se vedemo, je vodilni – direktor ali direktorica. Vemo, da je prvi človek podjetja tudi najpomembnejši nosilec kulture, ki s svojim zgledom in ravnanjem pomembno vpliva na vse vodje in celotno podjetje – po principu valovanja.


V podjetju Mikro+Polo smo uvedli kar nekaj praks motiviranja zaposlenih: brezplačen zajtrk in kosilo, eno uro časa na dan za prehrano, kajenje in kak zasebni opravek, neomejen plačan dopust, možnost, da na delovno mesto pripeljemo domače ljubljenčke in otroke, redna druženja na paletnem vrtu, ki so ga zaposleni izdelali sami, občasne petkove tematske zabave, izleti zaposlenih, skupne rekreativne aktivnosti (kolesarjenje, smučanje), team buildinge, plakete odličnosti za zaposlene ob koncu leta … in še bi lahko naštevali. Z rezultati smo zelo zadovoljni, vendar cilja še zdaleč nismo dosegli in možnosti za izboljšave je še veliko – pravzaprav se nikoli ne končajo. Zavedati pa se moramo, da govorimo o procesu, ki se ne zgodi čez noč. Tudi dobre stvari, kot so ugodnosti za zaposlene, je smiselno uvajati postopoma.


1 Veingerl Čič, Ž. (2017). Model upravljanja individualne uspešnosti zaposlenih s poudarkom na celovitih metodah razvoja zaposlenih in njegov vpliv na psihično dobro počutje v podjetjih storitvene dejavnosti (doktorska disertacija). Maribor: Ekonomska poslovna fakulteta.

2 Bakker, A. B. in Schaufeli, W. B. (2008). Positive organizational behavior: engaged employees in flourishing organizations. Journal of Organizational Behavior, 29, 147–154.

3 Balan, M. (2013), What is the Impact of a CEO on the Organizational Culture. Pridobljeno z naslova http://www.hart.ro/en/resources/news/what-is-the-i...

4 Bishop, E. (2014). A CEO’s Role In Creating A Great Culture. Pridobljeno z naslova https://www.officevibe.com/blog/ceo-creating-a-gre...

5 Fermin, J. (2015). Leadership’s Influence Company’s Culture. Pridobljeno z naslova http://www.innovationmanagement.se/2014/07/23/lead...,

6 Frey, B. S. in Osterloch, M. (2002). Successful Management by Motivation - Balancing Intrinsic and Extrinsic Incentives. Heidelberg: Springer Verlag.

7 Hogg, B. (2016). 5 Ways for Leaders to Influence Organizational Culture. Pridobljeno z naslova https://www.billhogg.ca/2016/10/5-ways-for-leaders...

8 JacksonStone & Partners. (2016). How do leaders influence company culture? Pridobljeno z naslova http://www.jacksonstone.co.nz/executive-search/how...

9 Robbins, T. L., Crino, M. D. in Fredendall, L. D. (2002). An integrative model of the empowerment process. Human Resource Management Review, 12, 419-443.

10 Shaw, L. (2016). New Research: How The Relationship Between CEO And Culture Affects Organizations. Pridobljeno z naslova https://www.forbes.com/sites/lyndashaw/2016/05/30/...

11 Steyrer, J., Schiffinger M. in Lang, R. (2008), Organizational commitment—A missing link between leadership behavior and organizational performance? Scandinavian Journal of Management, 24, 364–374.

12 Turner Parish, J., Cadwallader, S. in Busch, P. (1988). Want to, need to, ought to: employee commitment to organizational change. Journal od Organizational Change Management, 21(1), 32–52.

13 Yafang T. (2011). Relationship between Organizational Culture, Leadership Behavior and Job Satisfaction. Pridobljeno z naslova https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC31235...

14 Wunderer, R. (2002). Sodelavci kot sopodjetniki. Ljubljana: Center za tehnološko usposabljanje, GZS


V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.