Oblikovanje novodobnih vodij

Katarina Petronijevič,
Strateški partner za kadre, Danfoss District Energy


V času, ko razvoj tehnologije z večkratnikom prehiteva človeške sposobnosti učenja, so inovativne prakse učenja in načini prenašanja znanja vedno bolj iskani. Le organizacije, ki bodo izkazale dovolj fleksibilnosti pri iskanju kompetenc na trgu dela in bodo hkrati zavestno postavile učenje v osrčje svoje kulture, bodo uspešne pri grajenju kompetenc, potrebnih za prihodnost.Jack Welch, nekdanji predsednik družbe General Electric, je leta 1999 populariziral vzajemno mentorstvo, ko je svojim 500 vodilnim direktorjem dodelil mlajšega sodelavca z namenom učenja o uporabi interneta. Kompetenčno vrzel, ki se je ustvarila med mlajšo in starejšo generacijo, so premostili na način, da so združili digitalne kompetence mlajših s poslovnimi izkušnjami starejših1. Starejše generacije vse bolj prepoznavajo potrebo po pridobitvi ustreznih znanj, orodij in tehnik zaradi prihoda novih tehnologij, globalizacije in posledično preobremenitve s podatki in informacijami. Mlajše generacije pa so tiste, ki lahko ponudijo dragocen vpogled v kompleksno krmarjenje po različnih družbenih medijskih platformah, ki so bistvenega pomena za poslovno komunikacijo, vendar so za starejše pogosto preobremenjujoče.


Tudi slovenska podjetja prepoznavajo potrebo po uvajanju vzajemnega mentorstva in eno izmed teh podjetij je Danfoss Trata, kjer smo letos izpeljali že tretji cikel vzajemnega mentorstva, v katerem smo združili 62 parov. Koncept, ki je zaživel, kot del iniciative Future of Work, je postal del ene izmed najpogosteje uporabljanjih razvojnih tehnik, hkrati pa doživlja pozitivne povratne informacije in spodbuja medgeneracijsko povezovanje in kreativnost.


1 Steimle, J. (2015). Reverse Mentoring - Investing in Tomorrow's Business Strategy. Sneto z naslova https://www.forbes.com/sites/joshsteimle/2015/05/0...

2 Quast, L. (2011). Reverse Mentoring – What is it and Why it is Beneficial. Sneto z naslova https://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2011...


V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.