Vodenje skozi odlike

Larisa Grizilo,
sr. direktorica za kadre in korporativno komuniciranje v podjetju A1 Slovenija in Vip mobile Srbija


Se kdaj sprašujete, zakaj sprejemate določene odločitve?

Zakaj delate, kar delate?

Zakaj so vam nekatere zadolžitve in naloge bolj všeč kot druge?

Zakaj ste v nekaterih stvareh boljši kot drugi?

Obstaja razlog. To so vaši talenti.Statistika pravi, da je šestkrat večja verjetnost, da bodo ljudje, ki se pri delu osredotočajo na uporabljanje svojih največjih talentov in moči, bolj zavzeti pri opravljanju službe, trikrat bolj zadovoljni s kakovostjo svojega življenja in za 8 odstotkov bolj produktivni. Priložnost leži v tem, da se naučimo prepoznati in izkoristiti svoje potenciale.


Katero podjetje si ne želi takšnih rezultatov? Verjamem, da si vsako podjetje, ki se zaveda, da sta za uspeh podjetja pomembna zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih, želi izkoristiti takšno priložnost. V podjetju A1 Slovenija se zavedamo pomembnosti zavzetosti zaposlenih za naš poslovni uspeh in smo si to priložnost želeli izkoristiti. Tudi zato, ker smo v zadnjih letih izkusili, kaj pomeni upad zavzetosti, po konsolidaciji treh podjetij na dveh trgih – slovenskem in srbskem, ter zmanjševanju števila zaposlenih predvsem v Sloveniji. V zadnjih dveh letih je bilo precej storjenega za to, da smo pridobili nazaj zaupanje sodelavcev, dvignili motivacijo in povrnili iskrice v njihove oči. Naš program »Strenghts Based Leadership Coaching« pa nam od lani pomaga višati tudi zavzetost, zadovoljstvo in produktivnost zaposlenih.


Priljubljeno mišljenje je, da nam lahko uspe karkoli, če se le dovolj potrudimo. A vsak je edinstven, z edinstvenim sklopom talentov. Medtem ko se lahko preizkusimo, v čemerkoli si želimo, pa bomo dolgoročno uspešni le, če se bo ta dejavnost ujemala z našimi osnovnimi talenti, ki jih z investicijo (čas, ki ga namenimo vadbi, razvoju veščin in pridobivanju znanja) razvijamo v odlike.


V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.