Vpliv psihološke pogodbe na pripadnost in ohranjanje zaposlenih

dr. Renata Mihalič,
Mihalič in partner, d. n. o., avtorica poslovnih priročnikov o vodenju zaposlenih


Psihološka pogodba, kot neformalni poslovni dogovor med delodajalcem in zaposlenim, je eden izmed pomembnejših neekonomskih in nepravnih mehanizmov, ki se v okviru sodobnih načinov vodenja ljudi vse bolj uporablja pri zvišanju uspešnosti in učinkovitosti tako zaposlenih kot organizacij. Med drugim ima psihološka pogodba pomembno vlogo tudi pri doseganju pripadnosti in ohranjanju zaposlenih.Psihološka pogodba, imenovana tudi psihološki sporazum med delodajalcem in zaposlenim, je posebna oblika neformalne poslovne pogodbe. Ponazarja vrsto psihološkega odnosa med posameznikom in organizacijo.


Psihološka pogodba kot poslovni sporazum odraža način percepcije o vseh obveznostih in pravicah, s katerimi se delodajalec in delojemalec sporazumno dogovorita in uskladita medsebojna pričakovanja, cilje, želje, obljube in ambicije ter določita pogoje za njihovo izpolnjevanje. Dejansko gre za poslovni pakt, na podlagi katerega tako zaposleni kot delodajalec vedno natančno vesta, kaj morata narediti, da se držita svoje strani dogovora, in kaj lahko pričakujeta drug od drugega1. S tovrstnim psihološkim dogovorom se opredelijo pričakovanja in težnje posameznika glede na to, kaj bo lahko sam ponudil organizaciji in kaj bo od organizacije pridobil2.


V praksi se psihološka pogodba med zaposlenim in delodajalcem sklene v vsakem primeru in ne glede na to, ali gre za njeno zavedno ali nezavedno sklenitev in ne glede na to, ali smo jo opredelili v pisni obliki. Zavedati pa se je treba obstoja tovrstnega neformalnega dogovora in psihološko pogodbo vselej analizirati, definirati njeno obliko in jo uporabljati pri vsakodnevnem vodenju ljudi3. Za doseganje uspešnosti in učinkovitosti tako posameznika kot organizacije je namreč bistveno pomembnejša od sklenitve katerekoli pravne pogodbe1.


1 Chartered Institute of Personnel and Development. (2007). The Psychological Contract. London, www.cipd.co.uk

2 DeNisi, A. in Griffin, R. (2005). Human Resource Management. Boston: Texas University.

3 Mihalič, R. (2007). Uporabimo psihološko pogodbo zaposlenih. Škofja Loka: Založba Mihalič in partner.

4 Conway, N. Briner, R. (2005). Understanding Psychological Contracts at Work, Oxford: Oxford University.

5 Edwards, J. in Karau, S. (2007). Psychological Contract or Social Contract: Development of the Employment Contracts Scale. Journal of Leadership and Organizational Studies, 13(3), 67-81.


V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.