Zakaj bi imeli direktorja za srečo?

Franci Čeč,

Coach, predavatelj, avtor knjige Šola humorja


Organizacije si prizadevajo ne le za tehnološki razvoj, ampak se morajo v okviru obstoječega sistema norm in vrednot tudi socialno in psihološko prilagajati. Ustvarjati je torej treba okolje, v katerem so zaposleni motivirani in pripravljeni narediti več, kar pa je mogoče doseči le z zapletenimi socialnimi, to je organizacijskimi in motivacijskimi instrumenti. V nasprotnem primeru se zaposlenih lahko začne lotevati apatija ali postanejo agresivni. Tretja oblika človeškega reagiranja pa je kompromis: zaposleni se zapirajo v svoj svet zunaj delovnega mesta, zato jim delo postane dolgočasen, osovražen in stresen način zagotavljanja eksistence.Z razvojem pozitivne psihologije se je pozornost strokovnjakov preusmerila od proučevanja stresa k dejavnikom, ki spodbujajo pozitivno psihično funkcioniranje zaposlenih. To zahteva precejšnjo psihološko prilagoditev zaposlenih ter krepitev lastnosti, kot so asertivnost, iniciativnost in osebnostna prožnost.


Organizacijske in vodstvene posledice sodobnih trendov so pomanjkanje delavcev, znanja in ustvarjalnega zagona. Talent kot primarni vir konkurenčne prednosti, premik od institucionalizacije k personalizaciji, vse več težav s pridobivanjem dodane vrednosti od novih delavcev znanja, so dejavniki, zaradi katerih ne preseneča dejstvo, da se zlasti v gospodarsko razvitih državah vse bolj uveljavlja vloga t. i. direktorja za srečo (angl. chief happiness officer – CHO).

V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.