Zakaj v prihodnosti ne bo uspešnega podjetja brez dobrega korporativnega wellness programa?

Blaž Jurečič,
Performance coach, osebni trener


V interesu uspešnega podjetja je, da ima zdrav in motiviran kader, ki je pripravljen na nove poslovne izzive. V korporativnem svetu je vedno več podjetij, tudi svetovno znanih – Facebook, Google, Johnson and Johnson, IBM, ki se zavedajo, da vlaganje v zaposlenega ni strošek, temveč nujna in izredno profitabilna naložba.V Sloveniji je bil korak naprej za zdravje na delovnem mestu narejen leta 2011, ko je bil sprejet Zakon o varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1), po katerem so delodajalci dolžni načrtovati in izvajati promocijo na delovnem mestu ter zagotoviti sredstva za izvajanje. To je bil dober začetek na dolgi poti. Sprejetje zakona je bilo posledica zavedanja, da vsak izostanek od dela povzroči dodatne stroške podjetju, ker se projekti ne izpeljejo v dogovorjenem roku. Posledično se pri zaposlenih zaradi tega pojavi stres, ki je »tihi ubijalec«.


Pri zaposlenih se moramo danes vprašati tudi o kakovosti njihovega življenja, ki pomembno vpliva na njihovo delovno zadovoljstvo, zavzetost in posledično na delovno uspešnost. Starejša delovna populacija, upokojenci in žal tudi nekateri mladi se znajdejo v ciklu iskanja zdravniške ali psihološke pomoči, ki jo dopolnjujejo z vsakodnevno uporabo pomirjeval ali antidepresivov. Vse to pa je lahko posledica slabih delovnih pogojev, navad ali življenjskega sloga, ki posameznika pogosto pahne v desocializacijo in depresijo.


Korist skrbi za zdravje je obojestranska, ne samo za zaposlene, temveč tudi za vodstvo. Sodeč po praksah posameznih podjetij se povečata delovna uspešnost in zadovoljstvo, zmanjša pritisk (občutek/doživljanje stresa), med zaposlenimi pa se povečata tudi skrb za lastno zdravje in posledično produktivnost. To pa vodi tudi v večjo uspešnost podjetja, saj vemo, da fizična kondicija močno vpliva na produktivnost in čustveno stabilnost zaposlenih.


V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.