Subjektivni kriteriji vrednotenja učinkovitosti mlajših slovenskih managerjev
Si v podjetju želite »uspešnega« ali »učinkovitega« managerja?

Nina Janža,
magistra psihologije, Digital Content Manager pri All Hours


V poslovnem okolju, kot ga poznamo danes, morajo organizacije vsakodnevno delovati po svojih najboljših močeh, če želijo biti konkurenčne na lokalnih in globalnih trgih. Bolj kot kadarkoli prej se pojavlja vprašanje učinkovitosti organizacije, v okviru katere je pomemben vidik učinkovitost njenih managerjev, saj je le-ta za uspeh organizacije ključnega pomena – organizacija namreč ne more delovati na optimalni ravni, če njeno vodstvo ne deluje maksimalno učinkovito. Kaj pa pomeni biti učinkovit manager?Na področju vrednotenja managerske učinkovitosti se pogosto srečamo z dilemo, kako delovno učinkovitost managerja ločiti od učinkovitosti organizacije. Naslednji izziv pri merjenju managerske delovne učinkovitosti predstavlja vprašanje, kako meriti učinkovitost managerja, ne pa zgolj njegove uspešnosti – namreč, pri ocenjevanju uspešnosti se pozornost posveča zgolj končnim rezultatom, ne glede na vložene vire. Uspešnost lahko razumemo kot produktivnost, nadzorovano preko kriterijev, ki se osredotočajo na to, ali so bili določeni cilji/rezultati doseženi ali ne. Pri tem se ne osredotočamo na stroške, ki so pri tem nastali. Nasprotno pa je pojem učinkovitosti kompleksnejši, saj pri ocenjevanju učinkovitosti upoštevamo ne le dosežene rezultate, temveč tudi nastale stroške (časovne, finančne in nenazadnje tudi vložke vseh vpletenih oseb) ter sposobnost managerja, da dosega tiste cilje, ki so za podjetje ključnega pomena.


V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.