Psihologija
Živeti svoje polne potenciale

Urška Henigman
www.ekvilibrium.si
, povezovalka svetov, ki s svojim delom želi prispevati k dvigu zavesti v družbi


Prepričana sem, da si globoko v sebi vsi želimo prepoznati svoje potenciale in jih uporabiti tako, da z njimi najbolje prispevamo k boljšemu svetu. Prepričana sem, da se s podobnim namenom rodi tudi večina podjetij. Potem pa se v potovanju skozi različne življenjske izzive naša izvorna namera bolj ali manj uresniči. Zakaj?
Zagotovo ste že kdaj gledali katerega od znanstveno-fantastičnih filmov, v katerem se za prevlado spopadajo temne in svetle sile. Njihovi boji se največkrat dogajajo na nivoju nevidnih svetov, v vesolju ali v virtualnih resničnostih. Manevri obeh strani, kakršnikoli že so, pa vedno vplivajo na dogajanja v realnem svetu.

Čeprav tovrstne filme označimo kot fikcijo, je v njih, če jih seveda vzamemo kot prispodobo, več resnice, kot se zdi na prvi pogled. Takšno znanstveno fantastiko živimo v vsakodnevnem življenju. Vsi imamo namreč v sebi svetlo plat, ki predstavlja vse, kar nas od znotraj podpira, pa tudi temno plat, ki zajema vse, kar nas omejuje. Intenzivnost, razsežnost in zavedanje spopada ali premirja med obema platema pa določa naš notranji program, po katerem delujemo, zavedno ali nezavedno, in s katerim v resnici ustvarjamo svojo fizično realnost.

Če se v svoji koži dobro počutite in vam je všeč, kar vidite v svojem življenju, pomeni, da vaš notranji program deluje podporno. Če je situacija obratna in ste že (pre)dolgo globoko utrujeni, imate občutek, da se nikakor ne morete premakniti, ne glede na to, kako se trudite, če vas življenje nosi iz ene skrajnosti v drugo, ali ste v kakršnikoli situaciji, ki za vas ni več zdrava, se je v vašem programu najbrž pojavil »hrošč«, ki moti ali celo onemogoča ustvarjanje realnosti, kot si jo želite.

Takšne hrošče se splača odkriti in odstraniti. Eden od načinov, kako se lahko tega lotimo, je, (re)programiranje destruktivnega programa v tisti nevidni matrici, kjer je njegov izvor, to pa je na nivoju biopolja.

Informacije v nevidni matrici

Pa začnimo na začetku. Najprej poglejmo, kaj biopolje sploh je. Meni najbližja definicija je razlaga Marjana Ogorevca[1], ki pravi, da je biopolje nevidna informacijsko-energetska struktura vsakega živega bitja, ki se širi zunaj linearnega časa in tridimenzionalnega prostora. V njem je vse, kar obstaja, je in še bo obstajalo, v njem so torej tudi vse informacije o tem, kar smo, kar smo bili in kar lahko postanemo.

Z dostopom do delčka te nevidne informacijsko-energetske mreže tako lahko dobimo vpogled v prave vzroke za naše težave ali izzive, jih razumemo, prečistimo in transformiramo. Prav tako lahko v biopolju prepoznamo naše speče potenciale in jih aktiviramo. Dostopanje do biopolja omogoča uvid v trenutno situacijo z najvišje perspektive, vključuje razumevanje širše slike, ne samo parcialnega problema, hkrati pa omogoča odpravljanje težav v globini njihovih vzrokov.

Cilj: celostno ravnovesje

Kako poteka dostopanje do biopolja in kaj se tam dogaja, ni možno natančno opisati. Videnja, vedenja in energetske poravnave na tistih nivojih namreč niso primerljive in opisljive z ničimer v naši fizični realnosti. Še najbolj razumljivo bo, če rečemo, da (re)programiranje v bistvu pomeni spreminjanje vibracij, ki v posamezniku zaženejo nov ali nadgrajen program, ta pa potem začne sprožati spremembe na vseh drugih nivojih.

Delujemo namreč na najmanj štirih nivojih – fizičnem, čustvenem, mentalnem in duhovnem, z uravnavanjem biopolja pa celostno vplivamo na vse hkrati. To je pomembno vedeti, saj se v praksi pogosto izkaže, da so vzroki za težave povsem drugje, kot je videti na prvi pogled. Včasih je prav neverjetno uvideti, kako subtilno so lahko med seboj prepleteni na videz nepovezani dogodki, situacije, ljudje, vedenja, čustva ali prepričanja.

Cilj vsake intervencije na nivoju biopolja je, da ga spravimo v ravnovesje. Kajti ko je biopolje enkrat dolgoročno v ravnovesju, smo zdravi, naše zaznave so jasnejše, misli bistrejše, lažje in pravilneje se odločamo. Čustveno smo stabilni, stvari začnemo razumevati drugače, širše, nad petimi čutili. Odpre se nam dostop do novih informacij, naš razvoj na vseh nivojih se pospeši. To so vedele že mnoge starodavne civilizacije, ki so čista biopolja v naravi uporabljale za zdravljenje telesa in duha, in to znova dokazujejo tudi raziskave sodobne fizike[2].

Prenos prakse na podjetje

Biopolja nimamo samo živa bitja. Biopolje imajo prostori, podjetja, skupine, projekti, skupnosti, vsak sistem, ki ga sestavljajo živa bitja, torej. Ko sem prek individualnih terapij spoznavala, kako lahko prečiščeno biopolje podpre človeka, da razširi svoje zavedanje in počasi sam preseže svoje težave, sem ugotovila, da lahko na podoben način podpremo vsak sistem. In nastal je nov pionirski projekt, prenos dobre prakse z nivoja posameznika na podjetje.

Način uravnavanja biopolja podjetja je podoben, kot pri delu s posamezniki. Tako kot se pri človeku ne ukvarjamo z vsako njegovo celico ali organom, razen če se izkaže, da je kje že aktivirana bolezen in določen del telesa potrebuje posebno zdravljenje, tudi na podjetje gledamo v celoti.

Tudi podjetje deluje na štirih nivojih. Na fizični ravni ga opredeljujejo zaposleni, zgradba, prostori, izdelki/storitve, cene, poslovni partnerji, projekti, pogodbe, procesi, timi, organizacijska struktura … Obenem pa ima tudi podjetje, tako kot posameznik, določena prevladujoča čustva in prepričanja, ki ga lahko pri njegovem poslovanju podpirajo ali omejujejo.

Negativno nabita čustva vodijo v bolezen

Podjetje, v katerem denimo prevladuje čustvo strahu, jeze ali prikrite agresije, se bo zagotovo težje razvijalo kot podjetje, v katerem se čuti strast do tega, kar počnejo, veselje ob rezultatih, mirnost ob težavah. Lahko se sicer zgodi, da obe podjetji v bilancah izkažeta podobne rezultate, vendar bodo ti zagotovo doseženi z drugačno stopnjo, predvsem pa z drugačno vibracijo napora.

Če so čustva z negativnim nabojem v podjetju prisotna dolgo let, obstaja velika verjetnost, da bodo povzročila »bolezen«. Ta se lahko kaže na zelo različne načine: kot nezadovoljstvo zaposlenih, fluktuacija ali nadpovprečna bolniška odsotnost, težko pridobivanje poslov, upadanje prodaje, nerazumevanje trga za njihove izdelke/storitve, prekinjanje pogodb, ponavljanje vedno enih in istih (kroničnih) zapletov ipd.

Podobno je s prepričanji. Podjetje, ki ima v svojem mentalnem ustroju prepričanja, kot so na primer: uživamo v iskanju novih rešitev, naši zaposleni radi opravljajo svoje delo, s partnerji podpisujemo »win-win« pogodbe, vse težave so rešljive …, bo k sebi pritegnilo ljudi, ki imajo skladna prepričanja in takšnemu podjetju ne bo težko dosegati dobrih rezultatov. Na drugi strani podjetje, ki je prepričano, da je težko pridobiti posel, da lahko prodajajo samo pod ceno, da zaposleni ne delajo dovolj (ne znajo ali nočejo), da jih dobavitelji odirajo ipd., prav tako k sebi vabijo svojo vibracijo, ki je seveda drugačna od prvega primera.

Odkrivanje pravih vzrokov za težave

Največja težava težav v podjetju je, kadar ne najdejo vzrokov zanje. In prav identificiranje vzrokov je velikokrat prva korist vpogledov v biopolje, saj tako podjetje lažje začne iskati najbolj ustrezne rešitve. Kajti, če so težave v podjetjih prepoznane, na primer kot težave v komunikaciji, v odnosih ali v slabih procesih, se jih podjetje še nekako zna lotiti, čeprav tudi ni nujno, da se jih vedno loteva pri pravih vzrokih. Problem je, kadar so vzroki težav na bolj subtilnih ravneh, ki jih je v vidni realnosti težko zaznati in imajo svoje korenine na primer v preteklosti, karmičnih zavezah ali v entitetah, ki motijo normalno delovanje sistema. Takšne vzroke je skoraj nemogoče odkriti in transformirati drugje, kot na nivoju biopolja.

Druga korist rednega uravnavanja biopolja pa je, da tako povečamo njegovo pretočnost in podpremo »zdravljenje« na vseh nivojih. S tem na dolgi rok omogočamo lažje doseganje zastavljenih ciljev. Enako kot velja za posameznika, namreč velja tudi za podjetje. Ko to enkrat doseže dolgoročno ravnovesje biopolja, lahko samodejno preide na nov način zavedanja in delovanja. To pa se zagotovo slej kot prej pozna tudi na rezultatih.[1] Marjan Ogorevec, Sodobna bioterapija, Utrip, Brežice 2011

[2] Več o tem je možno prebrati na spletni strani radiestezista, inovatorja in dolgoletnega raziskovalca biopolja, Franca Šturma. http://www.radiestezija-sturm.si/clanki.


REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.