Kako blagovna znamka in ugled delodajalca vplivata na zavzetost zaposlenih?

Dr. Luka Jan,
Teambuilding Akademija


Pogosto dajemo premajhno težo pomenu ugleda podjetja v širši družbi ter njegovim pozitivnim ter negativnim učinkom na zaposlene. To potrjuje tudi raziskava Glassdoor, kjer se večina podjetij znajde precej daleč od želenega stanja. Tako so na primer preverjali, ali bi zaposleni priporočili svojega delodajalca prijatelju, in ugotovili, da to drži v manj kot 50 odstotkih3. Zelo hitro lahko povežemo ugled podjetja s pridobivanjem novih kadrov. Kako pa ta vpliva na že obstoječe zaposlene?


Izkaže se, da je ugled podjetja v širši družbi eden od ključnih dejavnikov, ki vplivajo na zavzetost in predanost zaposlenih. Gre za izredno kompleksni področji, ki bosta, glede na napovedi trendov, za prihodnjih nekaj let postali ključni prioriteti kadrovskih služb in vodij timov.


Vsak vodja tima si želi zavzetih posameznikov, ki se čutijo pripadne svojemu timu in organizaciji, saj so takšni posamezniki bolj produktivni in omogočajo prilagajanje vedno hitrejšim spremembam ter učinkovito iskanje rešitev. Poleg tega pa poskrbijo tudi za večje zadovoljstvo strank na eni strani ter dajejo občutek skupnosti in zadovoljstva na delovnem mestu na drugi strani.
Čeprav že sedaj veliko podjetij poskuša dvigniti zavzetost zaposlenih, pa le redkim uspeva. Razlog za to je predvsem kompleksnost, s katero se tukaj srečujemo. Obstaja kar 20 ključnih dejavnikov, združenih v pet področij, ki vplivajo na zavzetost in pripadnost. Pomembni so prav vsi in ne moremo se zanesti le na nekaj izmed njih.

Pripadnost in zavzetost je namreč kompleksno čustveno in miselno stanje, ki je zelo odvisno od notranjih potreb in motivatorjev vsakega posameznika. Zaradi naše raznolikosti potrebujemo različne spodbude, ki povečajo občutek pripadnosti in spodbudijo zavzetost. Zato mora podjetje posvetiti pozornost prav vsem.


V nadaljevanju vam bom področja nekoliko podrobneje predstavil, predvsem pa izpostavil, kako lahko nanje vpliva ugled podjetja in obratno – kako področja spreminjajo ugled podjetja.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.