Interim management: »plug and play«

Igor Koščak,
partner in direktor, kadrovska agencija Interim AdriaV Sloveniji relativno nepoznana tema, v tujini pa zelo zaželena oblika sodelovanja s strokovnjaki. Panoga, ki je v zadnjih letih od pričetka recesije dalje precej v porastu skoraj po celem svetu. Za to, da je Interim management v porastu od začetka recesije, obstaja kar logična razlaga. Namreč, narava dela Interim managerjev omogoča hitre integracije v podjetje.To je tako imenovani »plug and play« pristop, ki izhaja iz dejstva, da govorimo o strokovnjakih s preverljivimi referencami, ki so običajno prekvalificirani za določeno vlogo. Ob pogledu na slovenski trg je jasno, da imamo tudi pri nas veliko podjetij, ki so imela ali imajo težave in bi bila tovrstna rešitev zelo dobrodošla. Zakaj torej v Sloveniji Interim managementa v pravi obliki skoraj ne najdemo in ga pravzaprav veliko ljudi ne pozna?


Kaj je Interim management?

Interim management največkrat primerjamo s kriznim managementom ali svetovalci oziroma z mešanico obojega. Ne eno ne drugo ni najboljši približek. Običajno je namreč naloga svetovalcev, da ugotovijo, kaj je narobe oz. naredijo posnetek stanja ter predlagajo rešitve. Ali jih je podjetje sposobno samostojno implementirati oziroma kako jih bo, načeloma ni skrb svetovalca. Ravno v temu delu pa naletimo na prednost Interim managerja. Ta se zaveda, da je implementacija del njegovih nalog in zadolžitev ter posledično tudi del nagrade oz. plačila. V podjetju tako ni zadolžen le za analizo stanja ter nasvete, kako izboljšati poslovanje ali procese, temveč tudi za kasnejšo realizacijo zastavljenih ciljev.

Tako se na prvi pogled zdi logično, da je potemtakem bolj primerno najeti strokovnjaka (Interim managerja), ki bo hkrati tudi odgovoren za rezultate. Kje je torej težava, da v Sloveniji še vedno zelo redko srečamo pravega Interim managerja? Odgovor ni enoznačen, vendar pa večina razlogov leži v omejitvah managementa, nekaj pa seveda tudi v rigidnosti naše delovno-pravne zakonodaje. O zakonodajnem delu ne bom pisal na tem mestu, saj verjamem, da marsikaterega bralca že preveč boli glava in predobro pozna to problematiko.


Podeliti avtonomnost in moč odločanja

Izjemno malo je podjetij, ki bi bila pripravljena Interim managerju za dosego ciljev podeliti tudi popolno avtonomnost in moč odločanja pri svojem delu. Namreč, v kolikor želimo napredek, so potrebne tudi spremembe in te spremembe vpeljuje Interim manager. Pogosto tako organizacijsko kot tudi procesno.

Avtonomnost in opolnomočenje pa prinašata tudi pozitivne prednosti in ne le grožnje, da bo nekdo prevzel nadzor nad vašim podjetjem/oddelkom/sektorjem. Interim manager lažje dosega spremembe in pogosto naredi tudi tisto delo, ki ga predhodnik ni opravil ali pa ga je bilo podjetju težje izvesti iz takšnih ali drugačnih razlogov.


Ključne prednosti Interim managementa

Interim metoda prinaša mnogo prednosti. Ključna je, da je ROI (Return On Investment) veliko boljši v primerjavi s svetovalci. Ne smemo vsega jemati plastično in črno-belo, saj tudi s svetovalcem lahko sodelujete dolgoročno in je tako učinek veliko večji kot le kratkoročno posvetovanje, izobraževanje, posnetek stanja, analiza ipd. Kljub vsemu pa nikoli ni enako, kot imeti strokovnjaka v hiši za polni čas in samo na vašem projektu. Interim manager strateško sodeluje z vodstvom podjetja ter hkrati izjemno operativno z ožjo ekipo sodelavcev. To lahko pomeni obiske pri kupcih, sodelovanje pri pogajanjih, vodenje tedenskih sestankov in vse ostalo, kar počne redno zaposleni vodja. Interim manager je, kot že rečeno, vendarle tisti, ki mora imeti preverljiva znanja, izkušnje in reference iz preteklih primerov, poznati vsebino dela in je običajno prekvalificiran za delovno mesto.

Ena izmed velikih prednosti je fleksibilnost sodelovanja, saj Interim manager deluje projektno. Običajni angažma je od šest do dvanajst mesecev, ni pa redkost, da se tovrstni dogovori kasneje podaljšajo še v druge projekte. Če se projekt zaključi prej, se tudi sodelovanje zaključi in s tem vse obveznosti podjetja do Interim managerja. Tako odpadejo vsa vprašanja o odpuščanju, odpravninah in vseh ostalih tegobah, ki marsikateremu kadroviku povzročajo sive lase.

Ključna prednost Interim managerja je deljenje in prenos znanja na obstoječo ekipo in priprava potencialnega naslednika za operativno delovanje po njegovem odhodu. Samo postavljanje ekipe in procesov je namreč en del zgodbe, coaching in prenos znanja pa popolnoma nova dimenzija, ki podjetju zagotavlja trajno rast in napredek tudi v bodoče.


Aplikativnost storitve

Interim management je aplikativen način sodelovanja praktično povsod. Za vsako vertikalo (prodaja, marketing, finance, kadri, proizvodnja, kakovost ipd.) obstaja ponudnik oziroma Interim manager. Zavedati pa se je potrebno, da zaradi majhnosti Slovenije govorimo o omejenem številu kandidatov že pri klasičnem postopku iskanja in selekcije. Pri Interim managerjih pa je ta številka še nekoliko nižja in če ste kadarkoli kadrovali izven Slovenije, se zavedate tudi, da ti kandidati niso poceni. Vseeno pa pri kadrovanju odpadejo zadržki, kako se bo Interim manager osebnostno ujel z ekipo na dolgi rok, koliko so njegove vrednote sorodne vaši kulturi podjetja, kako je z lokacijo njegovega bivanja ipd.

Upravičeno razmišljate o tem, da je vaše podjetje specifično in kako bi lahko Interim manager poznal te specifike. Jih ne. Vendar jih tudi običajni kandidati ne bodo, v kolikor ste tako specifični. So pa seveda zakonitosti, ki so splošne in skupne v posamezni panogi/sektorju. In težava običajno ni v specifiki. Naj ponazorim s primerom: v kolikor imate težave s prodajo, ni težava v specifičnosti vašega produkta, zahtevnosti trga ipd. Seveda je lahko tudi to, vendar to bo ostalo, ne glede na osebo, ki bo vodila vašo prodajo. Vprašanje je, ali vaša ekipa dela učinkovito, ali ima v prvi fazi prava znanja in pravi pristop ter koliko aktivnosti v prodajnem smislu naredi. Kdo jih dnevno motivira, jim pomaga, jih usmerja in ne nazadnje vodi?

Prvo vprašanje, na katerega si običajno morate odgovoriti ob morebitnem razmišljanju o Interim managerju, je, kakšne narave je vaš izziv. Ali govorimo o permanentnih izzivih, kjer je ves čas potreben sodelavec, ali gre zgolj za iskanje rešitev ali reorganizacijo in nove koncepte, ki potrebujejo dobro strateško zasnovo in močne temelje. V nadaljevanju pa se naloge predajo internemu sodelavcu.

Naslednje vprašanje je seveda strošek sodelavca, ki je predviden, oziroma koliko nas bo to delovno mesto stalo na letni ravni, kakšen je potencialni bazen kandidatov in kako jih bomo nagovorili in privabili, da se odzovejo.

Slednja tri vprašanja so ključna, tudi kadar ste se odločili zaposliti osebo in imate dolgoročne načrte z delovnim mestom.


Cena Interim managerjev

Cena je na prvi pogled višja. Velikokrat namreč pozabimo na celotne stroške zaposlenega in v ceno nikoli ne vračunamo morebitne odpovedi pogodbe ali razhoda s sodelavcem iz takšnih ali drugačnih razlogov.

V Sloveniji ta panoga ni tako transparentna kot v tujini. Že po nekaj klikih se boste hitro znašli na spletnih straneh tujih Interim management organizacij, ki jasno navedejo plačilo za posamezno delovno mesto, in sicer kar na dan. Res je tudi, da Interim manager ne more biti kar vsakdo in opazili boste, da so pravila zelo jasna, kriteriji izjemno strogi in selekcijski postopki transparentni.

Kot zanimivost, Interim HR manager dosega plačilo od 500 do 850 €/dan. Govorimo o različnih lokacijah po svetu, a vseeno – tudi če znesek prepolovimo, bi mesečni angažma Interim managerja v Sloveniji znašal od 7.000 do 10.000 €. Takšen znesek je za naše razmere izjemno visok in ga dosegajo le redki HR managerji v Sloveniji. V kolikor pa pogledate, da je to edini znesek, ki ga plačate kot podjetje, brez regresov, prevoznih stroškov, dopusta, bolniške odsotnosti, odpravnin …, pa je veliko bolj sprejemljiv. Upoštevajte še, da se ne boste ukvarjali z notranjimi odnosi, rivalstvom, nasledstvom in napredovanji, poleg tega pa boste imeli v hiši strokovnjaka. Tako zgodba počasi dobiva smisel.


Primer iz prakse

Pred dobrim letom sem tudi sam sprejel vlogo Interim managerja v srednje velikem slovenskem podjetju in zato sem se odločil, da na tem mestu delim lastno izkušnjo, saj jo najbolj poglobljeno poznam.

Pogovori so na začetku tekli v smeri iskanja in selekcije redno zaposlenega vodje prodaje, saj je podjetje že dalj časa iskalo rešitev za popolno reorganizacijo oddelka poslovne prodaje in hkrati dvig učinkovitosti. V nadaljevanju pa smo ugotovili, da na trgu morda v tem trenutku obstaja malo kandidatov, ki bi bili hitro aplikativni v procesu, pripravljeni sprejeti tveganje uspeha ali poraza, pa tudi paket v začetni fazi ni bil najbolj konkurenčen na trgu. Ključna omejitev je bilo interno zavedanje, ali bo dolgoročno oddelek ostal ali bo celo ukinjen.

Tako smo se dogovorili za šestmesečni angažma, kjer sem imel popolnoma proste roke pri organizaciji oddelka s ciljem doseči zastavljene prodajne cilje ter v vmesnem času bodisi vzgojiti ali poiskati na trgu tudi svojega naslednika. V prvih 14 dneh smo naredili posnetek stanja in podrobno segmentacijo kupcev. V nadaljevanju pa smo oddelek prestrukturirali, prodajni ekipi in vsakemu posamezniku tudi jasno določili naloge in cilje ter ustrezno nagrajevanje. Drugi mesec mojega dela je bil namenjen dodatnim kadrovskim krepitvam oddelka in hkrati internemu coachingu sodelavcev. Kasneje pa smo skupaj počeli vse komercialne aktivnosti z enim samim ciljem – pripeljati ekipo na stopnjo popolne samostojnosti pri kupcih in predvsem kompetentnosti v prodajnem delovanju. Po štirih mesecih sodelovanja smo našli tudi ustreznega vodjo, s katerim sva skupaj delovala v tandemu naslednja dva meseca, in nato smo naše sodelovanje na temu področju zaključili. V začetnem obdobju je seveda v ekipi nekoliko završalo, saj se je sprememba zgodila praktično čez noč. Nekaj dvomov in zadržanosti je bilo zaznati, vendar je jasna in transparentna komunikacija vodstva hitro pomirila vznemirjenje. Stopnja angažiranosti sodelavcev in medsebojne komunikacije pa se je podvojila. Podjetje še vedno deluje na podlagi takrat zastavljenih temeljev, poslovna prodaja je uspešna, in ne le to, oddelek ima tudi interno boljši ugled in več spoštovanja ostalih oddelkov.

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.