Izdaja 4/2004
HRM April 2004Revija je tematsko namenjena 8. tradicionalnemu srečanju Dnevi kadrovskih delavcev 2004.
V tej številki so predstavljeni izsledki raziskave Razvitost kadrovske funkcije v Sloveniji, poleg tega, pa tudi veliko o novostih na kadrovskem področju tik pred vstopom v EU.

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE