Izdaja 8/2005
HRM April 20058. številka revije HRM je posvečena že 9. tradiconalnemu posvetu Dnevi kadrovskih delavcev 2005.  V tej številki si lahko preberete kako povezati strategije z ljudmi, kako spodbuditi sodelace in jim pomagati, da se motivirajo sami, o pomenu supervizije za posameznika in timu kot orodju za preprečevanje izgorevanja na delovnem mestu.

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE