Izdaja 16/2007
HRM April 2007Aprilska HRM revija je posvečena tradicionalnim, že 12. Dnevom kadrovskih delavcev, ki so potekali od 18. do 20. aprila 2007 v Portorožu. Predsem velja izpostaviti prispevek tuje gostje posveta, dr. Heike Bruch z univerze v St. Gallenu o merjenju in upravljanju organizacijske energije, več o organizacijski energiji v slovenskih organizacijah pa boste izvedeli tudi v prispevku iz raziskave Energetski naboj vašega podjetja. Tudi čustva zaposlenih so dragocen kapital in konkurenčna prednost organizacije, zato pišemo tudi o upravljanju energije čustev. Seznanite se tudi z bolj in manj učinkovitimi metodami ocenjevanja delovne uspešnosti. Z delovno-pravnega področja predstavljamo pomembne novosti in sicer več o spremembah in dopolnitvah ZDR in noveli zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
V tokratnem intervjuju smo se pogavarjali z Dragom Cotarjem, predsednikom uprave Zavarovalnice Maribor, ki končuje certificiranje za "Družini prijazno podjetje".

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE