Izdaja 22/2008
HRM April 2008Aprilska številka bo izšla ob tradicionalnem posvetu Dnevi kadrovskih delavcev 2008 od 16. do 18. aprila 2008 v Portorožu. V aktualnih prispevkih vas  med drugim seznanjamo z najpomembnejšimi novostmi in spremembami novele Zakona o delovnih razmerjih, z odnosom zaposlenih do starosti in varčevanja za starost, s tem, kako se spopasti z organizacijsko kulturo pri združitvi in prevzemih podjetij, kako pristopiti k mreženju in s tem, kakšne prednosti prinaša osebnostna analiza D.I.S.C.
V rubriki Iz raziskav bomo predstavili še vroče izsledke iz raziskave o inovativnosti in nagrajevanju v delovnem razmerju, napovedujemo pa tudi zanimiv pogovor z ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem o njegovih izkušnjah vodenja  v zasebnem in javnem sektorju.

IZ VSEBINE:


Iz vsebine – povzetki:

Uvodnik: Delamo zato, da (bolj kakovostno) živimo
Drago Bahun
Poglavitne rešitve novele Zakona o delovnih razmerjih
Mag. Nataša Belopavlovič
Prihodnost dela v Evropi
Dr. Etelka Korpič - Horvat
Udeležba delavcev pri dobičku
Klemen Šešok, Vladka Plohl in mag. Miha Šuligoj
Nove perspektive ravnanja z ljudmi pri delu glede na aktivno staranje: področja ukrepanja slovenskih podjetij
Vlado Dimovski in Jana Žnidaršič
Poklicno pokojninsko zavarovanje: odgovornost delodajalca za socialno varnost zaposlenih kot element kadrovske politike podjetja
Peter Pogačar
Razvojni projekti in management kadrovskih tveganj
Dr. Brane Semolič
Spopadanje s problemi organizacijske kulture pri združitvah in prevzemih podjetij
Matjaž Bren
Motiviranje prihodnjih generacij
Željko Æurić
Izboljšajte delovno uspešnost z vedenjsko analizo DISK
Janez Hudovernik
Kako so Trimovci nagrajeni za inovativnost
Mag. Sonja Klopčič
Jutri bo bolje! Tudi z dobro programsko podporo!
Nuša Fister in Aleksandra Lah Šteblaj
Nagrajevanje inovativnosti v delovnem razmerju
Mag. Elizabeta Zirnste in Mag. Valentina Franca
Vpliv ustvarjalnih lastnosti zaposlenih na inovativnost v organizacijah
Mag. Klaudija Šek
Pogovor z ministrico za zdravje Zofijo Mazej Kukovič: Direktorica med ministri
Vida Petrovčič
Pogovor z Zoranom Jankovićem: Župan kot direktor
Vida Petrovčič
Od prepričevanja do sodelovanja
Tatjana Zidar Gale
Internal Communication in English in International Organizations
Mojca Žirovnik Bocelli
Na konferenci Management v zdravstvu letos o kadrih
Dr. Daniela Brečko

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE