Izdaja 28/2009
HRM April 2009Recesija je v tem času ena najbolj vročih tem. O njej se veliko piše, govori, razpravlja na seminarjih, konferencah… Kako motivirati zaposlene, kako komunicirati, vlagati v razvoj zaposlenih in zadržati ključne kadre v kriznih časih so vprašanja, na katera poskušamo dobiti odgovore. Nekaj odgovorov lahko najdete v 28. številki revije HRM. V njej pišemo o analizi kadrovskih potencialov, možnih ukrepih delodajalca ob potrebi po zmanjševanju števila zaposlenih, o delovnem času v kriznih časih, prehod iz negativen v pozitivno motivacijo zaposlenih … Predstavljamo tudi dobre prakse s področja inovativnosti.

Vzemite v roke revijo in si podrobneje preberite vsebino!

IZ VSEBINE:


Iz vsebine – povzetki:

Uvodnik: Zaposlovanje med krizo
Rok Zupančič
Podjetniki in managerji
dr. Orenia Yaffe-Yanai, Dov Yanai in dr. Tamar Milo
Načrtovanje kariernih poti kot dodana vrednost v organizaciji
dr. Daniela Brečko
Analiza kadrovskih potencialov
Romana Kovacs
Kadrovska poslovna funkcija pod pritiskom
Matjaž Ahac
Možni ukrepi delodajalcev ob potrebi po zmanjševanju števila zaposlenih
Miha Šercer
Delovni čas v kriznih razmerah
dr. Etelka Korpič Horvat
Diskriminacija in reševanje delovnih sporov pred evropskim sodiščem
dr. Aleksej Cvetko
Varovanje zasebnosti in osebnosti javnega uslužbenca
mag. Janez Žirovnik
Prehod iz negativne v pozitivno (psihologijo) motivacije zaposlenih?
Brane Gruban
Za dobro delo in prijetno življanej moramo biti celi. povezani z glavo in srcem
Jana Bogdanovski
Ustvarjanje priložnosti za spodbujanje inovativnosti zaposlenih
Bojana Zupanič
Inovativnost kot del vsakdana vsakega podjetja
mag. Matej Drašček in Marko Čenčič
Primer dobre prakse sofinanciranja razvoja kadrov v podjetju
Branka Ahčin
Promocijski prispevek: Obvladovanje izobraževanj v Fotona d. d. s KOPA HRM
Jaka Žorž
Raziskava o vključenosti delavcev s spremenjeno delovno sposobnostjo v delo
Milena Marinič
»Vodja, ki ne ponuja prihodnosti, ni vodja« (intervju z dr. Vladom Dimovskim o avtentičnem vodenju)
Jana Petkovšek
Moja osebna zgodba: HRM-menedžer – poklic prihodnosti
Bor Rozman
Kar vodja misli, se uresniči v sodelovanju z zaposlenimi
Tatjana Zidar Gale
“How to Customize Your E-mail Endings?”
Mojca Žirovnik Bocelli
Recenzija: Kariera iz strasti
dr. Daniela Brečko
O VII. posvetu kadrovski forum javne uprave 2009
Štefka Korade Purg
Nagrajenci Zlate niti 2009
Saša Mrak

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE