Izdaja 3/2004
HRM Februar 20043. številka revije je namenjena konferenci Kadrovski forum javne uprave.
Preberete si lahko številne aktualne prispevke med drugim tudi: Ali naj znanje kupujemo ali ustvarjamo, Kultura timskega dela v slovenskih podjetjih, Od kadrovskega upravljanja do ravnanja z ljudmi pri delu v javni upravi.

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE