Izdaja 11/2006
HRM Februar 2006Februarska številka je tako kot že do sedaj, namenjena posvetu Kadrovski forum javne uprave. 
V njej vas čakajo aktualni članki s področja kadrovskega managerja v javni upravi, kadrovskih vidikih merjenja učinkovitosti in uspešnosti javne uprave po medolu PIPA, o vrednotenju jezikovnega znanja po evropski jezikovni lestvici.

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE