Izdaja 15/2007
HRM Februar 200715. številka revije HRM je posvečena kadrovskim vprašanjem v javni upravi, izšla pa je ob 5. obletnici strokovnega srečanja Kadrovski forum javne uprave.
V njej si lahko preberete nekaj zaniminih prispevkov o aktualnih novostih v uslužbenskem sistemu javne uprave, odličnosti strateškega ravnanja z ljudmi pri delu in v zvezi s tem povezljivosti izkušenj zasebnega in javnega sektorja in o pomenu blagovne znamke organizacije kot delodajalca. Še posebej smo se posvetili mobingu oziroma psihičnem nasilju na delovnem mestu in zaščiti pred njim.
V rubriki Za vas povedali vam predstavljamo pogovor z managerjem leta 2006, dr. Borom Rozmanom in z dr. Gozdano Miglič, ki pojasnjuje, kako poteka izobraževanje v javni upravi na Upravni akademiji.
Več o novembrski, 6. konferenci Izobraževalni management, dobitnikih priznanj TOP 10 Izobraževalni management in o predavateljih leta 2006 pa v rubriki Odmevi.

IZ VSEBINE:


Iz vsebine – povzetki:

Vodenje in motivacija za delo
dr. Janez Stare
Novosti v postopkih pri zaposlovanju v državni upravi
Mojca Ramšak Pešec
Spremembe na področju organiziranosti državne uprave
Štefka Korade Purg
Uradne ure v javni upravi - med usmerjenostjo k uporabnikom in zmožnostmi
dr. Polona Kovač
Psihično nasilje na delovnem mestu
Andreja Kostelić - Martić
Zaščita pred mobingom
mag. Pavla Mlinarič
Razmere na trgu dela vplivajo na stopnjo rodnosti
Polona Domadenik, Tjaša Redek
HRM-aktivnosti pri oblikovanju blagovne znamke organizacije kot delodajalca
mag. Valentina Franca
Motivacija managerjev - rezultatna naravnanost (lahko) škodi
Brane Gruban
Odličnost strateškega ravnanja z ljudmi pri delu - povezljivost izkušenj zasebnega in javnega sektorja
mag. Karmen Gorišek
Odličnost vodenja organizacij v različnih razvojnih obdobjih
mag. Peter Mlakar
Pomen vrednot za uresničitev strategij in ciljev poslovanja
Samo Logar
Vodenje v slovenskih podjetjih - Vodstvene kompetence in vodstveni potencial
Lea Vilman, Janez Žezlina
Intervju z dr. Borom Rozmanom, kadrovskim managerjem leta 2006
Katja Žižek
Intervju z dr. Gozdano Miglič
Vida Petrovčič
Naša čustva
Tatjana Zidar Gale
Pravilni slog in slogu primerne besede ter izrazi za pisno komuniciranje v angleščini
Mojca Žirovnik
Na 6. konferenci Izobraževalni management 2006 o prehodu v mislečo družbo
Katja Žižek
TOP 10 Izobraževalni management 2006 in lestvica predavateljev leta 2006
Katja Žižek
Podelitev evropske nagrade za kakovost v Budimpešti
mag. Karmen Kern Pipan, Loredana Leon
Ambasadorja učeče se družbe
Monika Zalokar

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE