Izdaja 21/2008
HRM Februar 2008V februarski številki se posvečamo aktualnim kadrovskim vsebinam s področja javne uprave. Predstavljamo novi plačni sistem in kolektivno pogodbo v javnem sektorju, primere dobre prakse s področja inovativnosti v javni upravi, poleg tega pa tudi druge izbrane prispevke s VI. kadrovskega foruma javne uprave 2008, ki bo 14. februarja 2008 v Ljubljani.
Podrobneje predstavljamo tudi letošnja drugouvrščena nagrajena HRM-projekta in nagrajene projekte razpisa TOP 10 Izobraževalni management  2007. Izvedeli boste, kateri predavatelji so se uvrstili na lestvico Top predavateljev leta 2007 in kdo je predavatelj leta 2007.

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE