Izdaja 27/2009
HRM Februar 2009IZ VSEBINE:


Iz vsebine – povzetki:

Uvodnik: Okrepimo vlaganje v razvoj in ohranjanje kondicije ljudi
dr. Daniela Brečko in mag. Karmen Gorišek
Finančna Kriza in varčevanje v javni in državni upravi
doc. dr. Branko Lobnikar
Prožna varnost na slovenskem trgu dela
Robert Drobnič
Ali bo kriza vplivala na zmanjševanje zaposlovanja v javnem sektorju
dr. Etelka Korpič - Horvat
Kompetence v funkciji razvoja kadrov
mag. Milena Majcen
Etika in organizacijska kultura v sodobni javni upravi
dr. Suzana Čurin Radovič
Strateško preprečevanje mobinga
dr. Daniela Brečko
Zelena pisarna kot projekt motiviranja zaposlenih
Mateja Breznik
Deset priporočil za boljše rezultate zaposlenih med gospodarsko krizo
Nina Obradovič in dr. Daniela Brečko
Odkrivanje skritega znanja in prilagajanje izobraževalnih vsebin potrebam delovnih organizacij
Marjan Kralj
Organizacija kadrovske zasedbr za operativne naloger na verigi HE na Soči po avtomatizaciji in prehodu na daljinsko vodenje
mag. Ivan Zagožen in Jadranka Lužnik
Prodajna akademija
Doroteja Arsovski - Potočnik
E-vem za podjetja in podjetnike
Miha Pšenica
Kompetence vodij za uveljavljanje sprememb v javni upravi
Mojca Ramšak Pešec
Vloga in pomen srednjega managementa v javni upravi
mag. Tomaž Lavrič
Ali se že rodiš kot vodja ali se vodenja da naučiti
Vanda Pečjak
Kako povedati, da bi drugi razumeli nas in mi druge
Tatjana Zidar Gale
Sweep them off their feet
Mojca Žirovnik Bicelli
Sklepi in ugotovitver VIII. mednarodne konference Globalna varnost
Marjan Bilban
8. konferenca Izobraževalni management 2008
Mojca Žirovnik Bocelli
Predavateljica leta 2008 - Mojca Žirovnik Bocelli
Katja Žižek

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE