Izdaja 33/201
HRM februar 2010Tudi letošnja prva (februarska) številka revije HRM daje poudarek javnem sektorju, saj je izšla ob bok tradicionalnemu VIII. kadrovskemu forumu javne uprave.
Tudi javni sektor se sooča s kriznimi časi in išče, ne le finančne in številčne rezerve, temveč tudi priložnosti vplivati na počutje in učinkovitost zaposlenih – z ustreznim odnosom do sodelavcev, vodenjem in usmerjenjem dela, dobro organizacijo in delitvijo nalog,  lastnim zgledom, … V reviji lahko preberete kako upravljanje človeških virov vpliva na usposabljanje in izpopolnjevanje v javnem sektorju, kakšen je pomen organizacijske kulture v javnem sektorju in kako pridobiti in zadržati ključne kadre v javnem sektorju.
Vključene so tudi ostale redne rubrike;  v rubriki »dobre prakse« vam tokrat predstavljamo nagrajene HRM-projekte 2009. 

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE