Izdaja 23/2008
HRM Junij 2008Junijska, tematska številka je posvečena vodenju. V njej pišemo o izzivih, ki jih prinaša vodenje zaposlenih in o dobrih praksah na tem področju – kako se s tem »spopadajo« naši vodilni managerji. Preberete lahko tudi prispevek o drugačnem managerskem izzivu, »biti mama ali managerka«.
Za vas smo pripravili  tudi zanimivo branje o ključnih zaostankih slovenskih organizacij na kadrovskem področju v primerjavi z multinacionalkami in izsledke iz raziskave o medgeneracijskem komuniciranju, v kateri smo iskali učinkovite modele medgeneracijskega komuniciranja.
Seveda pa boste lahko brali tudi o letošnjem posvetu Dnevi kadrovskih delavcev 2008, o Kadrovskem managerju 2008 in dobitniku naziva Kadrovski ur 2008!

Prijazno vabljeni k branju!

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE