Izdaja 2/2003
HRM November 20032. številka revije HRM je namenjena konferenci Izobraževalni management. V njej lahko preberete zanimive prispevke, med drugim tudi: Upravljanje talentov, Vloga upravljanja znanja v organizacijah prihodnosti, Pravnih okvirih za zaščito znanja in tudi o poteh do nacionalne kvalifikacije.

 

IZ VSEBINE:


Iz vsebine – povzetki:

Upravljanje talentov
Karen Moloney
Z mreženjem do poklicnega in osebnega uspeha
Pasquale Mazzuca
Vloga upravljanja znanja v organizacijah prihodnosti
Milena Pirnat Bahun
Pravni okviri za zaščito znanja
Mag. Katarina Kresal Šoltes
Izobraževalni model za uvajanje v nove delovne vloge in okolja
Mag. Daniela Brečko
Poti do nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)
Veronika Šlander
Evropsko spričevalo o temeljnih spretnostih
Mag. Ester Možina
Ustvarjalnost in inovativnost
Dr. Jordan Berginc
Spodbujanje in motiviranje z veščinami "coachinga"
Tatjana Dragovič
Upravljanje kompetenc na delovnem mestu
Mag. Bor Rozman
Orodja za pridobivanje in prenos znanja v podjetjih nove ekonomije
Mag. Sonja Klopčič
Razvoj poklicnih kvalifikacij za elektrogospodarska podjetja
Andreja Nardin Repenšek
Management, poslovni rezultati in merjenje učinkovitosti izobraževanja
Violeta Bulc, Živa Gorup Reichmann
"Vlagatelji v ljudi"
Mateja Sedej
Kaj vpliva na motivacijo zaposlenih za izobraževanje
Mag. Marko Radovan
Intervju s Kevinom M. Thomsonom: Drugačen pristop k upravljanju človeških virov - marketing človeških virov
Lidija Ferk
Pasti svetovanja
Tatjana Zidar Gale
Human Resource Mangement - Delovni kotiček v angleščini
Mojca Žirovnik
Poročilo s 6. GV-konference o ravnanju z ljudmi pri delu 2003
Mateja Sedej
Novinarska konferenca ob "rojstvu" revije HRM
admin
O nagradi HRM-projekt 2003
Monika Zalokar
35. svetovna konferenca upravljanja človeških virov (HRM)
Romana Klajnšek, Nataša Finžgar
Poročilo z EFQM-foruma 2003, Helsinki
Mag. Karmen Gorišek
I. forum dobrih HRM-praks v pomurskih podjetjih
Viktor Vild

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE