Izdaja 6/2004
HRM November 20046. številka HRM Revije je tematsko namenjena 4. tradicionalni konferenci Izobraževalni management. V njej pišemo o evropskih strukturnih skladih za spodbujeanje izobraževanja in pridobitvi denarja iz samih skladov, o modelih evalvacije e-učenja v podjetjih, o profilu izobraževalnega managerja in še mnogo več.

IZ VSEBINE:


Iz vsebine – povzetki:

Vizija izobraževalnega projekta v okviru vizije podjetja
Mirjam Dominko
Izobraževalni proračun iz evropskih strukturnih skladov
Mag. Darja Zorko Mencin
Zaposleni in vseživljensko učenje - kritičen pogled
Dr. Sabina Jelenc Krašovec
(Individualno) izobraževanje mangerjev
Mag. Daniela Brečko
Evalvacija E-izobraževanja
Marija Stanič, Klavdija Macedoni
Promoviranje zdravja v podjetjih/organizacijah z izobraževanjem
Metka Teržan
Moderiranje skupinskih procesov
Mag. Vida Ogorelec Wagner, Mag. Darja Zorko Mencin
Merjenje zadovoljstva zaposlenih - tokrat brez številk
Rudi Tavčar
Kakovostna delavnica
Robert Kržišnik
Obvladovanje kompetentnosti zaposlenih z matriko veščin
Zvonko Belič
Šola vodenja po programu IBM Management Development
Gordana Jeglič, Helena Urbančič
Oracle iLearning
Ernestina Planinc
Izobraževanje v slovenskih podjetjih
Gregor Levič
Povezanost občutka samoučinkovitosti z zadovoljstvom, izgorelostjo in absentizmom na delovnem mestu
Maja Fesel Martinčevič
Pogovor z Jonasom Ridderstralejem
Uspešna "plemena" v obdobju karaoke kapitalizma
Učinkovito predavanje ali delavnica
Tatjana Zidar Gale
Izobraževanje in usposabljanje (Education, Training and Qualifications)
Mojca Žirovnik
7. konferenca o ravnanju z ljudmi pri delu 2004
Monika Zalokar
Najboljši HRM-projekti 2004
Mag. Daniela Brečko, Mag. Karmen Gorišek
Študijsko potovanje po Kataloniji - Barcelona
Mag. Peter Mlakar
3. GV-konferenca Odličnost managerk 2004
Mag. Daniela Brečko
Izvršilni sodniki iz Bosne in Hercegovine na izobraževanju v Sloveniji
Urška Kuhar

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE