Izdaja 10/2005
HRM November 200510. novembrska številka revije je namenjena konferenci Izobraževalni management.   
V njej si lahko preberete številne zanimive vsebine, med drugim tudi o predlogu novih znanstvenih in strokovnih nazivih, o bolonjskih študijskih programih, kako pripraviti kadre za delo v tujini, o akcijskem učenju in še o mnogo drugem.

IZ VSEBINE:


Iz vsebine – povzetki:

Visoko šolstvo se približuje gospodarstvu
Dr. Maks Tajnikar
Izobraževanje zaposlenih v zasebnem sektorju
Dr. Etelka Korpič Horvat, Biserka Šubelj
Starejši - neizrabljeni zaklad človeških virov v organizaciji
Alijana Šantej
Spalnica in sejna soba: prihodnost našega dela?
Karen Moloney
Sebe razkrivamo skozi druge - metoda povratne informacije 360 stopinj
Brane Gruban
Managerske igre
Mag. Marko Zebec Koren, Andreja Banič Zebec
Akcijsko učenje
Lidija Drobež
Ugotavljanje izobraževalnih potreb
Darka Krmelj
Razvoj ključnih zaposlenih
Mag. Martina Miklavčič Šumanski
Akademija Sava
Iztok Mervič, Maja Bradeško
Generacijske razlike na delovnem mestu
Mag. Daniela Brečko
Vpliv dela na izobraževanje zaposlenih
Mag. Jasmina Mirčeva
Redni letni razgovori v slovenski in evropski praksi
Petra Treven Bernat
Pogovor z dr. Jamesom Conningtonom: Odpuščanje zaposlenih - poštenost in pravica do pritožbe
Polona Kovač
Pogovor z Liborjem Vončino: Meriti, kako učinkovit si na trgu, in ne tega, kako sam ocenjuješ svojo učinkovitost
admin
Jezik predavateljev
Tatjana Zidar Gale
Organizator ali gostitelj izobraževalnega programa z mednarodno udeležbo (Organizing or Hosting a Training Session at an International Level)
Mojca Žirovnik
8. konferenca O ravnanju z ljudmi pri delu (HRM) 2005
Monika Zalokar
Najboljši HRM-projekti 2005
Mag. Daniela Brečko, Mag. Karmen Gorišek
Študijsko potovanje Društva za vrednotenje dela na Švedsko
Peter Mlakar
Priznanje Artemida
Bogo Seme

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE