Izdaja 14/2006
HRM November 200614. številka Revije HRM je namenjena 6. konferenci Izobraževalni management.
V njej lahko preberete številne aktualne prispevke, med drugim pa vse o letošnjih HRM-projektih in  zmagovalnem projektu z naslovom "Vrednote Vzajemne".

IZ VSEBINE:


Iz vsebine – povzetki:

Od kadrovanja do upravljanja človeškega kapitala
Annalisa Gigante
Konkurenčnost gospodarstva in vlaganje v izobraževanje
Dr. Marjan Svetličič
Pogodba o izobaževanju med delavcem in delodajalcem
Dr. Etelka Korpič Horvat
Biomimikrija - učenje z opazovanjem narave
Dr. Daniela Brečko
Zadovoljni starši - učinkovitejši zaposleni
Barbara Žaucer Šefman
Povečanje konkurenčnosti z mobilnostjo zaposlenih
Maja Skorupan
Osebna rast - modna muha ali potreba delovnega okolja
Robert Kržišnik
Ciljno izobraževanje kot vstopni dejavnik za razvoj meslečih okolij
Mag. Violeta Bulc
Raba metode "coaching" v izobraževalne namene
Tatjana Zidar Gale
Klinični center Ljubljana kot učeča se organizacija
Dr. Irma Urh
Kompetenčni centri kot vozlišča razvoja in pretoka znanja
Živa Gorup
Kompas organizacijskega maščevanja ali emocionalne eksplozije
Mag. Jožica Fabjan
LEGOResnaIgra
Tadej Petek, Tadej Pugelj
Vrednote Vzajemne
Katja Žižek
Socialni kapital v slovenskih organizacijah
Mag. Robert Kaše, Mag. Miha Škerlavaj
Intervju z Viktorjem Vildom: Managerji z vizijo bodo izbrali učeče se podjetje
Katja Žižek
Harvardska pogajanja
Tatjana Zidar Gale
Pogodba o izobraževanju, izrazoslovje v angleškem jeziku (Education Contract, Vocabulary in English)
Mojca Žirovnik
HRM-projekti 2006
Dr. Daniela Brečko, Mag. Karmen Gorišek
Ljudje so kapital - kapital je v ljudeh
Dr. Boris Žnidaršič
Sklepi in ugotovitve 7. mednarodne konference o globalni varnosti
Dr. Marjan Bilban, Miran Kalčič
CROINFO 2006
Bojana Zarnik
HRM, delovna razmerja in plače, kompetence zaposlenih
Mag. Peter Mlakar, Dr. Marjana Merkač

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE