Izdaja 20/2007
HRM November 200720. številka revije HRM je izšla ob 7. konferenci Izobraževalni management 2007, ki je bila 20. novembra 2007 na Bledu. Revija je poučno in strokovno branje za vse, ki vas zanimajo management izobraževanja ter s tem povezani novi trendi in dobra praksa, ki jih lahko prenesete tudi v svoje okolje. V revijo so med drugimi vključene teme: priprava osebnega izobraževalnega načrta na podlagi rednega letnega razgovora, priprava izobraževalnega proračuna podjetja in priprava kataloga izobraževanja, sklepanje in spreminjanje pogodb o izobraževanju, stroškovna analiza izobraževalnega procesa … V 20. številki revije HRM je tudi nekaj prispevkov s področja trga dela in novih zaposlitvenih možnosti.

Podrobneje predstavljamo tudi, kaj se je dogajalo na konferenci O ravnanju z ljudmi pri delu (HRM) in o HRM-projektu 2007!

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE