Izdaja 32/2009
HRM november 200932. številka HRM revije prinaša aktualno branje z izobraževalnega managementa in sodobnega trga dela. V njej lahko preberete o:
• odgovornosti zaposlenih do izobraževanja,
• merjenju dodane vrednosti in učinkih izobraževanja,
• kognitivnih treningih za inovativne poslovne rešitve,
• spodbudah za razvoj človeških virov na državni ravni,
• ogrodjih kompetenc, bolj ustreznim potrebam na trgu dela,
• pričakovanjih prvih iskalcev zaposlitev od delodajalcev.

 

V luči izobraževalnega managementa lahko preberet tudi intervju s predavateljico leta 2008, Mojco Žirovnik Bocelli, ki je spregovorila o njenem pogledu na izobraževanje in učinkovitost učnega procesa.

V rubriki »iz dobre prakse« pa so predstavljeni primeri dobre prakse TOP ideje nagrajencev TOP 10 Izobraževalni management 2008.

 

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE