Izdaja 5/2004
HRM Oktober 2004Ta številka je tematsko namenjena 7. konferenci O ravnanju z ljudmi pri delu - HRM 2004.
Preberete si lahko o naslednjih aktualnih prispevkih: Ali bodo kadrovski strokovnjaki več odločali, če bodo pripravili strategijo upravljanja talentov, Povezovanje strategije HRM s poslovno strategijo podjetja, Znamka je vodilo in motivator za zaposlene, Ocenjevanje delovne uspešnosti v slovenskih podjetjih in še mnogo več.

IZ VSEBINE:


Iz vsebine – povzetki:

Ali bodo kadrovski strokovnjaki več odločali, če bodo pripravili strategijo upravljanja talentov?
Pasquale Mazzuca
Kaj narediti, ko se v "bazenu talentov" podjetja pojavijo morski psi
Tomi Prosnik
Povezovanje strategije HRM s poslovno strategijo podjetja
Dr. Nada Zupan
Vzvodi za krepitev Resničnega partnerstva z zaposlenimi
Mag. Peter Mlakar
"Podjetje je živ organizem, HRM pa njegov živčni sistem"
Mag. Violeta Bulc, Živa Gorup, Darko Kovač
Tržno vedenje podjetja in vloga HRM
Dušan Vrban
Znamka je vodilo in motivator za zaposlene
Andrej Drapal, Lucija Marovt
Fleksibilne oblike zaposlovanja - posredovanja dela
Miro Smrekar
"Coatching" razvoj mentorjev v podjetju Droga
Silvija Benčič
Sistem nedenarnega nagrajevanja v podjetju Revoz - sistem priznavanja
Albin Kužnik
Medosebni konflikt kot gibalo osebnega razvoja
Robert Kržišnik
ORACLE HRMS v praksi - prvi korak v podjetju Unior Zreče
Mirko Malič, Milena Vindiš
Ocenjevanja delovne uspešnosti v slovenskih podjetjih
Matej Kuharič
Kje smo na področju kadrovskega managementa v primerjavi z Evropo
Mag. Daniela Brečko
Intervju s Petrom Graškom: Ko ni prostora za razmerje "podrejeni - nadrejeni"
Lidija Ferk
Kaj pri komuniciranju storiti s čustvi
Tatjana Zidar Gale
Nazivi delovnih mest in navajanje na vizitkah (Job titles and business cards)
Mojca Žirovnik
Novi etični kodeks za kadrovsko dejavnost v pripravi
Lidija Ferk
36th Global Human Resource Management Conference, Seville
Bojan Škof, Andreja Pisovec Kacin, Sergeja Kočar
8. posvet Dnevi kadrovskih delavcev 2004
Monika Zalokar
10. svetovni kongres kadrovskega managementa
Mag. Daniela Brečko

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE