Izdaja 9/2005
HRM Oktober 2005Ta številka je namenjena 8. konferenci O ravnanju z ljudmi pri delu - HRM 2005. 
V njej so predstavljene zanimive teme, med drugim o etičnih vprašanjih na področju ravnanja z ljudmi pri delu in o ekonomskem lobiranju za zaposlitev, o medkulturnem komuniciranju in upravljanju kulturnih raznolikosti zaposlenih,.

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE