Izdaja 25/2008
HRM Oktober 2008Oktobrska številka revije HRM, ki vas je spremljala ob letos že 11. tradicionalni konferenci O ravnanju z ljudmi pri delu (HRM), je vsebinsko zelo pestra. Vzemite si čas za strokovno branje, saj pišemo o razvoju talentov, managementu kompetenc, »coaching«-u za vodje, načrtovanju kariere in kariernih sidrih, sistemskem mišljenju kot strateškem mišljenju pri iskanju rešitev in sodelovanju z okoljem, mreženju za doseganje boljših rezultatov pri delu, sindromu izgorelosti na delovnem mestu in še o mnogih zanimivih temah s področja ravnanja z ljudmi pri delu. Ne spreglejte tudi prispevka iz prakse o zunanjem izvajanju kadrovske funkcije, ki je letos prejel nagrado kadrovski up 2008. Predstavljamo vam tudi izsledke iz dveh zanimivih raziskav o odnosu slovenskih podjetij do starejših zaposlenih in o motiviranju zavarovalnih zastopnikov. Posebej za revijo pa je spregovorila avtorica svetovne uspešnice »Why women means buisiness« Avivah Witenberg Cox.

IZ VSEBINE:


Iz vsebine – povzetki:

Uvodnik: V dobri družbi
Mag. Marjeta Novak
Analiza družbenih omrežij kot managersko orodje
Dr. Miha Škerlavaj in dr. Vlado Dimovski
Nova vizija ob stari sistematizaciji dela
Mag. Peter Mlakar
Management kompetenc
Mag. Milena Majcen
Karierna sidra kot instrument za načrtovanje kariere
Dr. Daniela Brečko
Z mreženjem do boljših rezultatov pri delu
Nataša Mithans
Naučimo se reševati konflikte s konstruktivnim pogovorom
Tatjana Zidar Gale
Motivacija za delo in kako jo spodbujati
Dr. Špela Frlec
Sistemski pristop kot vidik ustvarjalnega posameznika, harmonične organizacije in družbe
Dr. Tadeja Jere Lazanski
Premagajmo sindrom izgorelosti na delovnem mestu
Viljem Ščuka
Outsourcing - zunanje izvajanje kadrovske funkcije
Mag. Elvira Oraščanin Kocić
Upravljanje intelektualnega kapitala in konkurenčne prednosti v podjetju Trimo
Tina Kozic
Sodobni informacijski sitem ni razkošje, temveč potreba (promocijski prispevek)
Nuša Fister, Monika Rutar in Aleksandra Lah Šteblaj
Ali so slovenska podjetja pripravljena na izzive, povezane s staranjem prebivalstva
Vesna Razpotnik
Motiviranje zavarovalnih zavarovalnih zastopnikov
Dr. Valentina Franca in Nataša Kepic
Pogovor z Avivah Wittenberg Cox: Podjetja morajo postati "spolno dvojezična"
Lidija Ferk
Kako reči NE
Tatjana Zidar Gale
"Do you know where are you going?"
Mojca Žirovnik Bocelli
Trpinčenje na delovnem mestu (recenzija)
Mag. Nena Kopčavar Guček
2. strokovni posvet Urejanje delovnih razmerij
Dr. Etelka Korpič Horvat in dr. Darja Senčur Peček

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE