Izdaja 40/2011
HRM revija april 2011Že tradicionalno aprilska številka izide ob srečanju kadrovskih managarjev na Kadrovskih dnevih v Portorožu. Prispevki v tej reviji se dotikajo inovativnosti - kakšno vlogo zavzema pri tem HR-manager ter kako je z inovativnostjo in usvarjalnostjo v Sloveniji. Izvedeli boste, kaj je novega na področju delovnih razmerij, kdo nam "krade čas" in kako se učinkovito spoprijemati s stresom.

Naši stalni zunanji sodelavci so svoja razmišljanja zapisali tudi v stalnih rubrikh; Coaching za osebni razvoj, Komuniciranje na delovnem mestu, Delovni kotiček v angleščini, Odmevi, ...

Prijetno branje do naslednje, junijske številke vam želimo.

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE