Izdaja 46/2012
HRM revija april 2012Tekoča številka HRM revije je še bogatejša in je izšla ob osrednjem slovenskem dogodku za kadrovske managerje, Slovenskem kadrovskem kongresu. Znanje, izkušnje in energijo smo združili s stanovskim združenjem, Slovensko kadrovsko zvezo, in s skupnimi močmi snovali enoten kadrovski dogodek.


V tej številki boste brali o pomembni tematiki, kot so kadrovski izzivi, njihov pregled na globalni in evropski ravni ter v domačem merilu, in organizacijski energiji ter zavzetosti zaposlenih.

Veliko prijetnih branj in poslovnih ter osebnih uspehov vam želimo.

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE