Izdaja 52/2013
HRM revija april 2013V številki revije pišemo o aktualnem sprejetem novem Zakonu o delovnih razmerijih (ZDR-1), ki je zažel veljati 12. 4. 2013. Prispevek obravnava oceno stanja in razloge za sprejem ZDR-1. Predstavljeni so poglavitni cilji pri prenovi delovne zakonodaje in bistvene spremembe v zvezi z zastavljenimi cilji.
Predstavili smo tudi pri nas nekoliko manj znani pojem nasilje na delovnem mestu s strani tretjih oseb, ki pa lahko privede do neslutenih posledic za zaposlene in delodajalce. Zato je prav, da se o tem piše in govori.
Kaj imata skupnega šport in posel? Veliko, predvsem pa lahko potegnemo veliko vzporednic med poslovno in športno dobro prakso. Za več dobrega branja pa vzemite v roke aprilsko številko revije HRM. Če še niste naročeni, ne zamudite posebne akcije za nove naročnike!

 

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE