Izdaja 58/2014
HRM revija, April 2014Aprilska revija HRM predstavlja Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) ter pomembne novosti pri prijavah v obvezno zavarovanje in poročanju o izplačanih plačah ter prispevkih delavcev, ponuja nasvete za uporabnike najete delovne sile (agencijski delavci) in nasvete za kadrovsko politiko. V reviji sta tudi prispevka s Slovenskega kadrovskega kongresa 2014; Kako navigirati prevzem ali združitev s komunikacijo ... in zmagati ter Mentorstvo z druge strani. Vsi, ki se ukvarjate z vodenjem v organizacijah pa ne spreglejte zanimivega razmišljanja o motiviranju zaposlenih.

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE