Izdaja 39/201
HRM revija februar 2011Javna uprava je v znamenju varčevalnih ukrepov, vsebina te številke revije HRM pa v znamenju iskanja priložnosti javne uprave v teh zahtevnih razmerah.
Predstavljamo tudi najboljši HRM projekt v letu 2010 in poročilo s konference Izobraževalni management oz. predstavljamo poročilo o izboru priznanj TOP 10 Izobraževalni management 2010.

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE