Izdaja 45/2012
HRM revija februar 2012 

Z veseljem objavljamo, da je izšla letošnja prva številka revije HRM. V tej številki smo se predvsem posvetili temi Kadrovskega foruma javne uprave.
 
Zanimalo nas je upravljanje organizacijske kulture, prezentizem in delo, fenomen lažnega mobinga, absentizem in še mnogo več, kar pa si lahko sami ogledate v februarski številki HRM revije.

 

Tudi v tem letu vam želimo veliko prijetnega prebiranja HRM revije.

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE