Izdaja 51/2013
HRM revija februar 2013Vsebina te številke je namenjena trenutnim razmeram na trgu. Podjetja in organizacije se še vedno vsaka po svoje bojujejo z zahtevnimi razmerami in iščejo rešitve, kako se učinkovito spopasti z njimi.

Predstavljamo tudi sprejeti novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerim se skušata v izhodišču doseči dva osnovna cilja: zagotoviti dostojne pokojnine prihodnjim generacijam upokojencev in stabilizacijo odhodkov pokojninske blagajne.

Naj vas bogata vsebina spremlja vse do naslednje številke, ki izide ob Slovenskem kadrovskem kongresu aprila meseca.

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE