Izdaja 47/2012
HRM revija junij 2012Junijska številka revije HRM vam prinaša veliko bogatega gradiva, tudi za počitniške dni.
Pišemo o:
• razvoju agilne kulture v organizacijah in vlogi kadrovske funkcije;
• vlogi in kompetencah HRM-managerjev v kontekstu internacionalizacije;
• deregulaciji poklicev na trgu dela - kje smo in kam gremo;
• stresu na delovnem mestu managerk in managerjev;
• pomenu (osebne) urejenosti v poslovnem okolju,
• kako poznavanje sebe pripomore k boljšim odnosom z drugimi.

Več o kadrovskem managerju leta, dobitniku priznanja Kadrovski up 2012 in prvem Slovenskem kadrovskem kongresu pa si lahko preberete v rubriki Odmevi!

Berite z nami, berite revijo HRM!

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE