Izdaja 59/2014
HRM revija, Junij 2014Popotnico junijski številki revije HRM je napisala mag. Natalie C. Postružnik; v uvodniku se sprašuje, kaj se dogaja na področju ženskega managementa. Zakaj kljub pogojem, kot jih še ni bilo, ni več žensk na vodilnih mestih. Poletno branje za razmislek ...
Druge aktualnosti; 1. aprila 2014 je začela veljati nova Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov - opisane so glavne spremembe, ki jih je prinesla nova uredba. Miha Šercer v prispevku Pogodba o zaposlitvi za (ne)določen čas ugotavlja, da delodajalci ob zaposlovanju še vedno praviloma posegajo po pogodbi za določen čas - opozarjamo na tveganja, ki jih prinaša sklepanja takih poogodb v nasprotju zakonom. V rubriki Strategije in tredni predstavljamo Performance management, Inoviranje navad: od ego k eko sistemom, Izobraževanje odraslih in spreminjajoča se narava dela, Kadroviki in piarovci: zaupanje je temelj vsega. Predstavljene so tudi kar 4 raziskave. Za podrobnosti pa vzemite v roke revijo HRM in bodite seznanjeni z novostmi ter HRM-tredni!Pa prijetno poletje vam želimo.

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE