Izdaja 44/2011
HRM revija november 2011Obširna novembrska številka ponuja številna razmišljanja in primere dobrih praks s področja coachinga in izobraževanja zaposlenih.

Plus posebna priloga: Zdravo delo. V njej razkrivamo pomen zagotavljanja zdrave prehrane za zaposlene, kakšne ovire in priložnosti nas čakajo po vrnitvi na delovno mesto po sindromu izgorelosti, kaj pomeni dobra psihofizična kondicija na delovnem mestu, kako se izogniti poškodbam v športu in rekreaciji, …

Zbrane so torej raznolike vsebine, ki naj vas spremljajo do naslednjega izida nove številke. Ta pa bo februarja 2012. Srečno!

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE