Izdaja 56/2013
HRM revija, November 2013"Od kod prihajam, kdo sem in kam grem - odgovori na ta temeljna bivanjska vprašanja ni nujno, da so danes enaki, tistim, ki bi jih povedali včeraj, še manj pa jutri", je v uvodniku revije zapisala Ksenija Špiler Božič, moderatorka 5. strokovne konference o coachingu. Ravno ob omenjeni konferenci je izšla ta številka, zato se tudi vsebinsko navezuje na coaching in kako lahko coaching uporabimo tudi v podjetjih. Kot vsako leto, je tudi letos novembrska številka obogatena s prilogo Zdravo delo.

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE