Izdaja 36/201
HRM revija september 2010Septembrska, tematska številka revije HRM "Urejanje delovnih razmerij v praksi" prinaša strokovne prispevke in prispevke iz najnovejše prakse urejanja delovnih razmerij. Glede na vse novosti na področju delovnih razmerij, ki so zaznamovale letošnjo jesen, je številka zelo aktualna in bo v koristno branje prav vsem, ki se ukvarjajo s tem področjem v praksi. 

Objavljamo tudi pogovor informacijsko pooblaščenko Natašo Pirc Musar o varovanju osebnih podatkov na trgu dela in predstavljamo knjižno novost Recite mobingu NE, Obvladovanje psihičnega in čustvenega nasilja.

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE