Izdaja 42/2011
HRM revija september 2011Globalizacija, hiter tehnološki razvoj, v zadnjem času pa tudi gospodarska kriza terja od pravnih subjektov vedno večjo prožnost pri poslovanju. Podjetja se morajo prilagajati razmeram na trgu s prožno organizacijo dela, delovnega časa, s hitrim povečevanjem in zmanjševanjem zaposlenih. Odziv EU na te izzive je koncept prožne varnosti, ki med drugim zajema tudi prožnejšo ureditev delovnih razmerij (atipične pogodbe o zaposlitvi, prožne oblike delovnega časa, enostavnejše postopki odpuščanja delavcev in podobno) ob hkratnem zagotavljanju minimalne varnosti za delavce.
To razmišljanje oz. ta dejstva so bila vodilo pri pisanju člankov, ki jih objavljamo v tej številki. Poleg aktualnih delovno-pravnih tematikah, pa objavljamo tudi nekaj odzivov na Slovensko kadrovsko konferenco (junij 2011) ter nagrajeno delo »kadrovski up 2011«.

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE